- Driver slavearbeid i Norge

- Tvangsarbeid er et problem, også i Norge, sier leder for KOM, Birgitte Ellefsen.

Tigger

Illustrasjonsfoto. Birgitte Ellefsen i KOM forteller at prosjektet har mottatt henvendelser omkring barn som er utnyttet til tigging.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) har såvidt begynt å skaffe seg oversikt, og henvendelsene om mulige ofre øker.

- Omfattende problem

- Vi har grunn til å tro at det er et ganske omfattende problem, sier Ellefsen til NRK.

Flere av dem som antas å være ofre for menneskehandel og tvangsarbeid kommer til transittmottaket på Hvalstad.

- Til en hver tid er det alltid minst én som vi er bekymret for, som bor på mottaket, sier mottaksleder Lise Aksjøberg.

Aksjøberg tror det er mange flere som er utsatt for tvangsarbeid enn det vi ser.

- Jeg tror vi er for blåøyde i Norge, sier hun.

Økt pågang

Birgitte Ellefsen mener at Norge ikke kan tillate seg å være så blåøyde.

Hun leder det 2 år gamle KOM prosjektet - koordineringsenheten for ofre for menneskehandel. De har såvidt begynt arbeidet med å avdekke tvangsarbeid og merker en økt pågang av henvendelser om mulige ofre.

- Vi har hjulpet en del barn som har vist seg å ha vært utnyttet til tigging eller gateartisteri. Et annet eksempel er kvinner som er her som au pairer som viser seg å være utnyttet til tvangsarbeid i blant annet renholdsbransjen, forteller Ellefsen.

- Menneskehandel i Norge har lenge nesten vært ensbetydende med prostitusjon. Men menneskehandel er mye mer, mener Ellefsen.

Dømt for å ha utnyttet gategutter

Foreløpig er det bare én dom om tvangsarbeid i Norge. En mann ble i sommer dømt for grovt å ha utnyttet ressurssvake britiske gategutter til å legge stein og asfaltere oppkjørsler. Ellefsen tror mye av det som kalles sosial dumping i dag, i realiteten kan være tvangsarbeid.

- Vi kan være bevisste forbrukere av varer og tjenester. Hvis det er skrekkelig billig å få vasket bilen din eller å få en annen type vare så bør du tenke over om dette er en vare some er produsert på rett måte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger