- Dommen styrker folks tro på rettsstat

Dommen mot Anders Behring Breivik styrker folks tillit til det norske rettsapparatet, mener jusprofessor Hans Petter Graver.

Anders Behring Breivik under domsavsigelsen

Anders Behring Breivik under domsavsigelsen fredag formiddag.

Foto: Heiko Junge / Ap

På gata i Oslo er folk fornøyd med at Breivik ble dømt som tilregnelig og dermed til 21 års forvaring.

– Den dommen var bra.

– Det synes jeg er bra.

– Jeg tror det er ok, for det stemmer med folks rettsforståelse.

Slik var stemningen blant folk i hovedstaden noen timer etter at Oslo tingrett i går erklærte Anders Behring Breivik tilregnelig og dermed dømte ham til 21 års fengsel og forvaring for 22. juli terroren.

Arkivbilde av Hans Petter Graver

Arkivbilde av Hans Petter Graver.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Dommen er lett å forstå

Jusprofessor Hans Petter Graver tror at tingrettens dom - som var enstemmig - styrker folks tro på det norske rettssytemet.

– Jeg tror at folks tillit til rettsapparetet er økt gjennom dette. Både på grunn av måten prosessen i en slik vanskelig sak ble gjennomført på og fordi selve dommen er lett å forstå for de aller fleste, sier Graver til NRK.

Dommen ser ut til både å være lett å forstå og lett å like for mange. Her er enkelte av svarene NRK fikk fra folk på gata.

– Det synes jeg egentlig er bra.

– Det er som det burde være.

– Lot seg ikke styre av første psykiatrirapporten

Jusprofessor Graver er også svært fornøyd med at Tingretten ikke lot seg styre av første psykiatrirapporten, som konkluderte med at Breivik var utilregnelig.

– Rettsapparatet generelt legger veldig stor vekt - kanskje for stor vekt - på hva sakkyndig sier. Men denne dommen viser at det er noen dommere som er i stand til å gå inn og foreta en selvstendig og grundig vurdering av saken. Det er veldig bra, sier han.

Heller ikke blant folk på gata er det tro på at Anders Behring Breivik var utilregnelig, tvert imot.

Fagdommerne i 22. juli-rettssaken

Fagdommerne Arne Lyng og Wenche Elisabeth Arntzen i 22. juli-rettssaken.

Foto: Heiko Junge / Ap

Høy tiltro til dommen i befolkningen

Stemningen blant folk i Oslo og Gravers meninger gjenspeiles også i en meningsmåling Respons Analyse har gjennomført for Bergens Tidende og andre regionaviser fredag ettermiddag.

Hele 85 prosent av de spurte mener dommen mot Anders Behring Breivik var riktig. Tre av fire mener det var riktig av aktoratet å ikke anke, melder NTB.

85 prosent av de spurte svarte at de har svært stor eller ganske stor tiltro til at dommerne konkluderte riktig. Bare 4 prosent svarte at de har liten tiltro til dommen.

Tiltroen øker med alderen

– Dette er veldig positive tall og i tråd med folks rettsoppfatning, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen om meningsmålingen.

De som har høy tiltro til dommen, kommer fra alle deler av befolkningen og stemmer på ulike partier. Tiltroen øker med alderen.

Bare 12 prosent av de spurte mente at aktoratet burde anke dommen.

I meningsmålingen deltok et representativt utvalg på 700 personer. Alle var over 18 år.

SISTE NYTT

Siste meldinger