NRK Meny
Normal

- Dette klarer vi

Se hva regjeringens klimaplan betyr for deg.

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg og resten av regjeringen la frem klimameldingen i dag.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Regjeringen la frem klimameldingen i dag.

Les hele klimameldingen her

Der presenterte den tiltakene som har som mål å gjøre Norge til et foregangsland i å redusere utslippene av klimagasser.

- Ingen kan regne med å fortsette å leve som i dag, sa Stoltenberg i innledningen. Det er store forandringer vi nå skal gjennomføre.

Og han kom med et klart løfte:

- Regjeringen garanterer at disse klimamålene, som er verdens mest ambisiøse, blir gjennomført, sa Stoltenberg.

Dette innebærer blant annet at Norge skal være karbonnøytrale innen 2050.

Det vil si at alle gjenværende utslipp skal oppveies gjennom tilsvarende utslippsreduksjoner i andre land.  

 

Helen Bjørnøy og Jens Stoltenberg

Helen Bjørnøy og Jens Stoltenberg fra dagens presentasjon

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Mer bombenger

I klimameldingen foreslår regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge:

Fra 2009 bli det blant annet forbud mot å deponere nedbrytbart avfall.

Regjeringen vil forby oljefyring i nye bygninger fra samme år. Det skal etableres en støtteordning slik at folk flest kan erstatte gamle oljeovner.

Dessuten åpner regjeringen for større bruk av bompenger og bompenger for kollektivtransporten.

Mest reduksjon hjemme

Regjeringen går inn for at inntil to tredeler av utslippsreduksjonen av CO2 skal tas hjemme. Men det inkluderer CO2-opptak i skog.

Da Stoltenberg presenterte klimameldingen ble det raskt klart at de fleste lekkasjene til pressen har vist seg å stemme.

Regjeringen vil redusere utslippene i Norge med 13-16 millioner tonn CO2-ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet 2007, når opptak av CO2 i skog er inkludert.

Dette innebærer at om lag halvparten og opp mot to tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjon tas nasjonalt innen 2020.

– Med klimameldingen bekrefter vi at Norges er et foregangsland i klimapolitikken. Det viktigste vi skal gjøre for å redusere verdens utslipp, er å være en pådriver i arbeidet for en ny og mer omfattende internasjonal klimaavtale.  

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger