Hopp til innhold

- Dette er helt utrolige tall

Fremskrittspartiet er opprørt over at sykehusene brukte 786 millioner kroner på konsulenttjenester i 2009, men Helse- og omsorgsdepartementet forsvarer pengebruken.

Fremskrittspartiets nestleder Per Arne Olsen er ikke nådig i sin dom over konsulentbruken ved norske sykehus.

Sykehusene brukte 768 millioner på konsulenter

NRK har fått regnskapstall fra helseforetakene som viser at sykehusene i fjor kjøpe inn konsulenter og ekstern kompetanse for 786 millioner kroner, tross at mange av helseforetakene sliter med dårlig økonomi.

-Dette er helt utrolige tall. Det vi trenger i helsevesenet er ikke flere konsulenter, direktører og økonomoner. Vi må slutte å tro at vi kan omorganisere oss til det bedre ved å bruke masse penger på konsulenttjenester, sier Olsen, som mener helsevesenet er i ferd med å gå i feil retning.

-Vi må få mer fokus på det sykehusene skal drive med, nemlig pasientbehandling, sier han.

-Her har helseforetakene selv et ansvar, men også politisk ledelse som pålegger helsevesenet stadige omorganiseringer. Jeg tror en del av norsk helsevesen er ute av kontroll, sier Olsen, og viser til NRKs tidligere saker om hvordan den dårlige økonomien ved Oslo universitetsykehus går ut over pasientene.

-At man da bruker nesten 800 millioner kroner på konsulenter synes jeg er helt uhørt.

Høyre også kritisk

Også Høyre er kritisk til konsulentbruken ved sykehusene, selv om andre nestleder Erling Lae ikke er like hard i ordbruken som opposisjonspartner Olsen.

-Det må i alle fall være lov å stille noen kritiske spørsmål rundt dette. Fellesskapets helsepenger skal gå til behandling og pleie, og hvis det er slik at de går til adminstrasjon så er det noe galt.

Lae ber nå ledelsen ved helseforetakene og helseministeren om å gjennomgå behovet for konsulenttjenester.

-Hvis dette nå gjentar seg, så viser det bare at man blåser opp de adminstrative utgiftene, fremfor å bruke dem på medisinskfaglig personale og behandling.

Det er lite som tyder på konsulentbruken for 2009 vil bli særlig mye lavere. Både Helse Vest og Helse Midt-Norge har halvveis inn i året brukt rundt 50 prosent av det de brukte i fjor. For Helse-Nord er tallet litt lavere. Informasjonssjef Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst opplyser at de trolig vil ligge på det samme nivået som de gjorde i 2008.


Departemetnet forsvarer pengebruken

Statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at konsulentkostnadene ikke er så store som de kan fremstå.

- 786 millioner høres mye ut, men det er under én prosent av det som brukes på den totale driften. Så lenge pasientene får gode tjenester på sykehusene synes jeg dette er forsvarlig.

-Dette er en del av det å drive helsetjenesen, og når skattebetalerene skjønner hvorfor de må betale for dette så er det greit, sier hun.

-Er det myndighetenes reformvilje som er årsaken til at man må bruke så mye penger på konsulenter?

-Det er stadig behov for endringer i helsetjenestene, og vi har sett at reformer har vært nyttige for å få dette til. Og det vil koste en del, sier Pedersen.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ