- Det hele var helt idiotisk

- De norske militær-operasjonene i Afghanistan er mislykket. Det spilte ingen rolle hva vi gjorde, for det var viktigere å gjøre noe enn hva vi gjorde. Det hele var bare tøys og tull, hevder en av offiserene som nylig kom hjem fra tjeneste i landet.

Tom Christian Blix i Afghanistan.
Foto: Privat

Kaptein Tom Christian Blix er redd de norske styrkene har forverret situasjonen for afghanerne snarere enn å bedre den, og han sier han ikke har følelsen av å ha gjort noe som helst nytte for seg.

Brydde seg ikke om planene virket

- Man er egentlig ikke interessert i å nå et mål. Prosessen er målet mer enn det å oppnå noe i et område. Det virket som det var viktigere til å få mange til å komme på planleggingsmøtene og ha gode presentasjoner for oberstene og generalene. Og det virket som man var vellykket hvis man klarte å levere en operasjonsordre til riktig tid, sier Tom Christian Blix som har 15 års erfaring som yrkesoffiser og som har tjenestegjort ett år i Afghanistan.

Man måles på hva man klarer å produsere av planverk, ikke på hvordan planene faktisk virker.

Tom Christian Blix, kaptein

Video: - Det vi gjorde var bare tøys og tull

Se hele Lørdagsrevy-innslaget .

- Vi har gjort Taliban strekere

Blix har tidligere tjenestegjort både i Bosnia og i Libanon. I begge disse oppdragene har han sittet med en følelse av å gjøre noe viktig for landet, men ikke i Afghanistan.

- Både i Libanon og i Bosnia har jeg hatt følelsen av at jeg har gjort en god jobb. At jeg har bidratt på en positiv måte i landet. Den følelsen har jeg ikke hatt her, tvert om så har jeg hatt en veldig sterk følelse av at det vi har gjort har vært tøys og tull, som har skapt større utrygghet for afghanere, og som har gjort at det har blitt farligere for dem, som igjen har gjort til at vår fiende, Taliban, har blitt sterkere og sterkere, sier Blix

Og han får støtte fra en tidligere militærtolk for de norske styrkene i Meymaneh.

- Vi er inne bare for å dekke våre egne behov og bare være hjelpere, og så forsvinner vi når ting blir vanskelige. Vi er ikke der for å høre hva afghanerne krever for å få til sitt liv. Vi er der for å gjennomføre operasjoner og for å oppnå de målene vi har oss satt ut fra vårt ståsted, sier Sosan Asgari Mollestad.

Måtte bare le av planene

Blix forteller videre om en oppgitt stemning blant de norske og svenske offiserene i leiren i Mazar-i-Sharif.

- Det hele var av en litt sånn latterlig karakter. Vi satt sammen om kveldene og flira og lo av den idiotien som foregikk i de planleggingsprosessene og de operasjonene vi skulle gjennomføre. Man kunne bare riste på hodet og si at det hele var helt idiotisk, forteller han.

Kjenner seg ikke igjen

Dette er en situasjon sjefen for alle norske utenlandsoperasjoner, Harald Sunde, ikke kjenner seg igjen i. Han kan derimot fortelle om at han får mange tilbakemeldinger om at dette virker.

- Mange kommer tilbake, både soldater og befal, og sier til meg at dette nytter. Og vi er på god vei til å skape sikkerhet gjennom å støtte sikkerhetsarbeidet sammen med de afghanske myndigheter, men det vil ta lang, lang tid, sier Sunde.

Men ifølge FN går det ikke riktig vei i Afghanistan. Sju år etter at vestlige styrker inntok landet er Afghanistan mer utrygt enn før og fattigdommen vokser.

- Det er ganske bred enighet blant de norske offiserene i Afghanistan om at disse operasjonene ikke fører til noe godt for afghanerne, sier Blix.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger