- Det er et angrep på fedres rettigheter

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken reagerer på at Høyre vil fjerne pappapermisjonen.

Audun Lysbakken, Barne- og likestillingsminister

UENIG MED HØYRE: SV-statsråd Audun Lysbakken mener at fedrekvoten bør forlenges.

Foto: Berit Roald / SCANPIX

Høyre mener at tiden er moden for å gi familiene frihet til velge hvem som skal være hjemme i foreldrepersmisjon. På sitt landsmøte i går gikk de derfor inn for å avskaffe fedrekvoten.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) har kjempet for å få pappaer til å være mer hjemme i permisjon.

Lysbakken sier at nybakte fedre i dag må ta ut ti uker av permisjonen. Han sier at det vil være et skritt i feil retning å fjerne denne ordningen.

- Det forslaget er et alvorlig angrep på fedre sine rettigheter og vil sette likestillingen i Norge minst 20 år tilbake i tid, sier Lysbakken.

Frykter fedrenes rettigher

Anniken Huitfeldt er leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk og er en ivrig forkjemper for permisjonsordningen som gradvis har gitt far mer tid hjemme med barn. Dersom Høyre får regjeringsmakt, er hun redd for fedrenes rettigheter.

- Det tror jeg kan føre til at det blir vanskeligere for pappapermisjon, sier Huitfeldt.

Han frykter at menn blir mer diskriminert og ikke får den friheten man ønsker til å være hjemme med ungene sine.

- Bra at vi har en premiering

Også statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener at ordningen er viktig og bør bevares.

- Det er bra at vi har en premiering av de som bidrar til en noe mer lik fordeling av permisjonen. Det gjør det lettere for ikke minst fedre å si til sine arbeidsgivere, at de skal være hjemme med barna når de er små.

Stoltenberg legger til at landene som ikke har en egen pappapermisjon, også har mindre likestilling i familien.