Hopp til innhold

- Det blir tomt i korridorene

Neste uke kan ytterligere 368 personer tas ut i kommunestreik.

Streik i Narvik

Ytteligere 44 medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Delta vil bli tatt ut i streik onsdag.

Foto: Arnfinn Arntzen

Forbundene i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-kommune varsler fase 3 av streikeuttaket i forbindelse med kommunestreiken. Endringene er størst i Begen og Narvik.

Uttaket vil ha virkning fra neste onsdag og etter dette vil YS-K ha om lag 1750 medlemmer i streik.

– Vi merker et svært stort trykk fra medlemmer som ønsker å være med og streike, sier leder i YS-K, Gunn Olander. Både fokuset på likelønn og at kompetanse skal gi uttelling for alle, er utfordringer som våre medlemmer er opptatt av og vil være med og kjempe for, sier hun.

Flere streikere i Narvik

I Narvik blir arbeidstakerorganisasjonen Delta ta ut 44 medlemmer i streik. Her rammes hjemmesykepleiere, sykehjem, økonomi og lønn.

– Vi ønsker KS på banen og tilbake til forhandlingsbordet. Vi har vært snill i første uttaket i Narvik, nå blir det opptrapping og slik at det må søkes om dispensasjon for hver enkelt vakt, sier Grete Næss Hansen, tillitsvalgt og streikeleder i Narvik.

Hansen understreker at liv og helse ikke vil bli satt på spill.

– Rådhuset skal rammes ganske hardt i denne omgangen. Det blir ganske tomt i korridorene på rådhuset i Narvik for å si det slik, sier Grete Ness Hansen.

Narvik kommune har stoppet feriepengeutbetalingene. Dette reagerer Delta på.

– Dette har vi krav på å få utbetalt, og dette surner bare forholdet mellom partene, sier Grete Næss Hansen.

Fortsatt streik i Bodø

Bodø kommune er en av kommunene som er hardest rammet av streiken, men heller ikke i helga har det vært fare for liv og helse.

– Vi har fått innvilget nesten alle dispensasjonssøknadene i helga, og dermed har hjulene gått rundt, sier personal- og organisasjonssjef Liss Eberg i Bodø kommune.

Streik i Bodø

Det er ingen nye kommuner som tas ut i streik neste uke.

Foto: Per Willy Larsen