NRK Meny
Normal

YS-forbund: – Grov manipulasjon og lovbrudd fra Hurtigruten

YS-forbundet Negotia har satt inn tungt skyts for bekjempe den prosessen som nå pågår i Hurtigruten hvor kontoransatte over hele landet frykter for å miste arbeidsplassen sin.

Hurtigruten

SKAL SPARE: I janaur presenterte Hurtigruten en nedbemanningsplan som selskapet for 60 millioner kroner. Planen innebærer at mellom 35 og 40 av de ansatte i landorganisasjonen i Norden vil må gå.

Foto: Hurtigruten Group ASA

– «Ingen mister jobben» sier ledelsen i Hurtigruten i det ene øyeblikket og smiler lurt. I neste øyeblikk sendes arbeidsplasser til helt andre landsdeler, mens ansatte blir forsøkt presset til å intervjues for å beholde jobbene sine, sier Arnfinn Korsmo 1. nestleder i YS-forbundet Negotia.

I slutten av januar presenterte Hurtigruten sin nye spareplan der det går fram at den tradisjonsrike virksomheten i Narvik skal flyttes til Tromsø.

Nedbemanningsplanen skal spare selskapet for 60 millioner kroner og innebærer at mellom 35 og 40 av de ansatte i landorganisasjonen i Norden vil måtte gå.

Innholdet i spareplanen har fått YS-forbundet Negotia til å reagere.

Korsmo kaller Hurtigrutens opptreden uverdig.

– Noe av det mest sjofle som skjer er at grunnleggende spilleregler i arbeidslivet brytes, legger han til.

Negotia har den siste tiden jobbet intenst for å få oversikt over den prosessen som nå pågår i Hurtigruten.

1. nestleder Arnfinn Korsmo i Negotia

- Situasjonen er uholdbar og den er uoversiktlig. Dette skyldes ene og alene en uprofesjonell arbeidsgiver, sier Arnfinn Korsmo.

Foto: Negotia

– Lenge har ledelsen hevdet at den verken snakker om omstillinger eller oppsigelser. Samtidig erfarer vi at det faktisk er akkurat det som er i ferd med å skje. Noe av det som vekker oppsikt, er at ledelsen i Hurtigruten ser ut til å tro at den ikke trenger å forholde seg til arbeidsmiljøloven, omstillingsloven eller hovedavtalen, sier Korsmo.

Legger ned i Narvik

Kontoret i Narvik foreslås nedlagt. Arbeidsplasser foreslås fjernet i Tromsø. I tillegg vil ansatte bli berørt også i Bergen og Oslo.

– Vi står i en svært spesiell situasjon hvor en av landets viktigste kulturbærere, er i ferd med å radere ut arbeidsplasser langs hele Kyst-Norge. Stedene som står i fare for å bli hardest rammet er Narvik, Tromsø Kirkenes og Oslo, forteller Negotia-nestlederen.

Forrige uke var YS-forbundet i møte med både ordfører og representanter fra fylkesrådet for å drøfte hva de ansatte og selskapet i fellesskap kan gjøre.

By og land mot storkapitalen

– Her står vi by og land sammen mot storkapitalen i Oslo. Det kan neppe være tvil om at eierne er ute etter å melke bedriften for verdier; og jeg registrerer at dette skjer uten omtanke for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

Negotia setter nå inn hardt skyts mot Hurtigruten og utfordrer samtidig NHO.

– Det vi har sett så langt er en sjeldent dårlig håndtert prosess. Fra Negotia sin side har vi derfor gått inn med tunge ressurser og advokater knyttet blant annet til brudd på omstillingsloven og arbeidsmiljøloven, sier Negotia-nestlederen.

Ikke like kritisk lokalt

Randi Heggelund

– Vi er selvfølgelig veldig spent på hvem som mister jobben, og hvem som får bli. Dette berører så utrolig mange mennesker, sier hovedtillitsvalgt for de ansatte i Hurtigruten Randi Heggelund i Narvik.

Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Randi Heggelund som er hovedtillitsvalgt for de Negotia-ansatte i Hurtigruten på land vil ikke kommentere pressemeldingen fra Negotia.

– Men vi er uenig med ledelsen, og vi har selvfølgelig brukt vårt forbund til å fremme vår sak. Vi føler oss maktesløse fordi beslutningene var gjort før vi i det hele tatt kom med i bildet. Vi har ikke hatt reell medinnflytelse.

Hun mener det er et klart brudd på hovedavtalen at de ansatte ikke har fått være med frem mot avgjørelsen om å flytte fra Narvik ble tatt.

– De skulle ha drøftet dette med de tillitsvalgte, men det ble aldri gjort. Og avgjørelsen kom jo som et sjokk på oss. Vi forstår at bedriften vil tjene penger og at de må omstrukturere. Hadde de bare fulgt prosessen, hadde det vært helt greit.

Det er nå stor spenning til hvem av de landansatte som får fortsette i Hurtigruten.

– Vi er selvfølgelig veldig spent på hvem som mister jobben, og hvem som får bli. Dette berører så utrolig mange mennesker, sier Randi Heggelund.

– Lei reaksjon

Konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Konserndirektør Daniel Skjeldam i Hurtigruten sier selskapet følger spillereglene i arbeidslivet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Konserndirektør Daniel Skjeldam sier at Hurtigruten har full forståelse for at deres ansatte er skuffet over omstillingene som nå gjøres.

– Men vi opplever at ansatte forstår behovet for at grep må tas for å sikre arbeidsplassene i selskapet, og særlig etter at vi nylig har vist et underskudd for 2012 på 310 mill kroner, sier han til NRK.no.

Skjeldam sier Hurtigruten har forholdt seg til de regler som fremgår av lov og avtaleverk, herunder en ryddig dialog med Nordland fylkeskommune omkring omstillingsloven.

– Hurtigruten gjennomfører nå bemanningsprosess som er avtalt med de ansattes foreninger gjennom signerte protokoller, og denne gjennomføres på en ryddig måte. Vi synes derfor det er leit at forbundet nå uttaler seg slik de gjør, sier Daniel Skjeldam.