Hopp til innhold

Yrkessjåfører mener de får ufortjent mye kjeft for glatte veier – etterlyser bedre vedlikehold

Nylig mistet en vogntogsjåfør kontrollen over kjøretøyet og skled over i motsatt kjøreretning mellom Rognan og Storjord. Tungtransportsjåførene er lei av å få skylda og etterlyser bedre vegvedlikehold.

Sjåføren lå bak denne traileren flere kilometer da han ble vitne til at kjøretøyet mistet kontrollen og skled over i motsatt kjørefelt.

Bilføreren som filmet det hele kaller denne kjøringen fullstendig uforsvarlig.

Etter at NRK omtalte saken har flere yrkessjåfører kommet med sterk kritikk av vegvedlikeholdet og mener at yrkesgruppen deres får ufortjent mye pepper på vintervegene.

– Dette er E6. Hvorfor er det ikke strødd, spør yrkessjåfør Marit Vikhammer i en e-post til NRK.

Hun mener vegstrekningen ofte er svært glatt og at mange blir overrasket når det slår om. Hun mener vegvedlikeholdet på strekningen spiller en vesentlig rolle.

– Hvor mange år ha denne sjåføren kjørt skadefritt? Så skal han eller hun dømmes etter rå ha blitt utsatt for dette, en generaltabbe av dem som står for vedlikeholdet.

Mener vegvedlikeholdet må dobles.

En annen sjåfør, Thorbjørn Arntsen kjører strekningen Bodø-Trondheim hver uke. Han mener vedlikeholdet av veiene skorter flere steder og at det må dobles for å bli bra nok.

Den siste tiden har flere veier vært stengt over hele Nord-Norge som følge av væromslag og uvær.

– Skal det være godt nok må det i alle fall dobles sammenlignet med i dag. Mange roper om utlendinger og dødstrailere. Både utenlandske sjåfører og norske får ufortjent mye kjeft, sier han.

Arntsen mener entreprenørene har for store ansvarsområder å gape over til at de greier holde veiene gode nok når det er på det verste. Når det gjelder Saltdal, mener han også at betongfundament i veien gjør det ekstra vanskelig fordi det holder på kulda.

– Det kan komme veldig brått på. Det kan være fint hele Saltdalen oppover, så plutselig blir det is, og det blir bare glattere og glattere. I tillegg ligger det betong under asfalten på strekningen, Vi som kjører der hver uke vet om det, sier han.

Skal undersøke om vedlikehold var godt nok

Avdelingsdirektør Tore Lysberg i Statens vegvesen mener enkelte områder har så store lokale variasjoner at det i det store og hele handler om å få ut informasjon.

– Når det slår om slik som nå, får vi en helt spesiell situasjon. Det er våt is. Selv om det strøs, er det ikke mange vogntog som skal passere før strøsanden er vasket vekk, sier han til NRK.

Lysberg har selv sett videoen av vogntoget i Saltdal. Han sier det er skremmende å se og oppfordrer alle til å sko seg etter forholdene.

Avdelingsdirektør Tore Lysberg, Statens vegvesen

Avdelingsdirektør drift og vedlikehold, Tore Lysberg mener entreprenøren har gjort jobben sin i dette tilfellet.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Ble det strødd godt nok i dette tilfellet?

– Det er et forhold vi må ta opp med entreprenøren for å finne ut når det ble strødd sist. På E6 skal det være maksimalt tre timer mellom hver gang det strøs, og friksjonskravet (veggrep, jour. anm.) skal oppfylles.

Kjenner ikke til utfordringer på strekningen

Selv om vegvesenet ikke kjenner til spesielle utfordringer på strekningen gjennom Saltdal, har de flere andre som er markerte som problemstrekninger.

– Når det er så spesielle forhold, får ofte de som strør og brøyter kritikken med en gang.

Han har også forståelse for kritikken tungtransportsjåførene utsettes for.

– Vi er avhengige av yrkessjåførene. De er i en utsatt situasjon. Uten dem stopper mye annet. Vi har også et ansvar i å legge til rette for best mulige forhold på veiene. Entreprenørene må være i forkant når det kommer væromslag, det har de gjort i dette tilfellet. Men når vi får isdannelse kan det være vanskelig.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle entreprenøren, men har foreløpig ikke fått noe svar.