Bunes sett fra veien opp til Helvetestind
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bli med på tur inn i Lofotens mest unike landskap

Norges nyeste nasjonalpark er en av de minste vi har i landet. Men landskapet er storslagent og nasjonalparken er omstridt blant lokalbefolkninga.

Skarpe fjell og tørka fisk på hjell.

Olstinden i Reinefjorden

Det er det du blir møtt av når du først setter beina ned i øyriket som ligger helt ytterst på kysten i Nordland.

Tørrfisk i Lofoten

Hvert år reiser flere hundre tusen turister hit for å oppleve den særprega naturen og kulturen.

Turister på Reinefjord-båten

Reine i Moskenes er et av de mest besøkte stedene.

Olstinden over Reine

Men det er også inngangsporten til Norges nyeste nasjonalpark

Vindstad er inngangsporten til Lofotodden nasjonalpark

Her finner du noe av det mest særprega og unike landskapet vi har i Norge.

Spisse tinder i Lofotodden

Det ble vernet og gitt status som nasjonalpark i 2018. Her er høye kystalpine tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. Grensa til nasjonalparken snirkler seg gjennom landskapet og unngår det meste av bebyggelse.

Utsikt mot Lofotodden fra Reinefjorden

Selve parken strekker seg fra ytterst på Lofotodden i Moskenes kommune, helt opp til Ryten og Fuglehuken som ligger i nabokommunen Flakstad.

Lofotodden Nasjonalpark

Men Lofotodden er også omstridt. Mange har ønska oljevirksomhet utenfor Lofoten og flere arbeidsplasser i kommunen.

Turist skuer utover landskapet

I folkeavstemninga for fem år siden stemte over halvparten nei til nasjonalpark. Av de 800 stemmeberettigede var det bare 44 prosent av innbyggerne som stemte. Lokalpolitikerne valgte likevel å opprette nasjonalparken.

Bebyggelse langs Reinefjorden

De som er motstandere av nasjonalpark mener at verneområdet brakklegger over halve kommunen, og at den bare kommer til gode for reiselivsnæringa.

Vindstad i Bunesfjorden

Selve ideen om nasjonalparken kom som et lokalt initiativ for å gjøre noe med konsekvensene og det store trykket fra turismen.

Turister på Vindstad

De håper det vil gjøre dem i stand til å ta vare på naturen og landskapet for kommende generasjoner.

Skiltet veg til Bunes beach

Men det er ingen liten oppgave. All ferdselen sliter på naturen. Forsøpling og klimaendringer truer verneverdiene. Samtidig gror det unike landskapet igjen fordi ingen har beitedyr her lenger.

Turgåere på vei til Bunesstranda

Den som skal ta vare på Lofotodden er den 30 år gamle vesterålingen Ole-Jakob Kvalshaug.

Ole-Jacob Kvalshaug er nasjonalparkforvalter

Han er nasjonalparkforvalter for 99 kvadratkilometer kystfjell, hav og tundra som strekker seg igjennom gamle slåtte- og beitemarker, sanddyner, ur og rasmark.

Bunesstranda sett fra Einangen

Vi har ingen nasjonalparker i Norge med den kystlinja mot storhavet som Lofotodden har.

Ole-Jakob Kvalshaug
Bunesstranda på Yttersida

Bunessanda er en av de mest populære strendene i Lofoten. Her får du midnattssola rett inn fra havet om sommeren.

Ole-Jakob Kvalshaug på Bunesstranda

På de mest populære strendene har jeg telt opp mot 50-60 telt på en kveld. Det blir en del slitasje av det.

Ole-Jakob Kvalshaug
Strandrug på sanddynene

Hva er lov?

Selv om det er en nasjonalpark, er det ikke noe galt i å slå opp teltet ditt her. At folk skal kunne drive med friluftsliv er en del av verneformålet. Allemannsretten gjelder innenfor nasjonalparken, men det er ekstra viktig at man tar hensyn til dyre- og planteliv.

Bunesstranden

Du kan også tenne bål innenfor de vanlige bålreglene, men ikke tenn bål i vegetasjonen eller bruk død ved, da disse er viktige for insekter, fugler, lav og sopp.

Rekved skal ikke brukes i bålet

Noen stier er forbudt å sykle på, og i tillegg er nasjonalparken vernet for støy. Det betyr at det ikke er lov å fly med drone her. Så langt i år har tre personer blitt anmeldt for flyging av drone.

Dette skiltet blir du møtt av ved inngangsporten til Lofotodden nasjonalpark på Bunes.

Vi har mange hotspots som sosiale medier er med på å fremme. Besøkstall fra ferdselstellere viser opp mot 60.000 passeringer på enkelte stier i løpet av ett år.

Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter
Ferdselsteller i Lofotodden nasjonalpark

Vegetasjonen slites ned og folk går opp nye stier. Resultatet her er en firefelts sti, som på det meste er en halv meter dyp. Ole-Jakob må finne ut hvordan han skal hindre så mye slitasje. Kanskje må de bygge en ny sti eller legge klopper.

Firefelts sti på vei til Bunes

En annen utfordring er håndtering av toalettavfall. Det flagrer en del dopapir oppe i liene her på sensommeren, og sånn kan vi ikke ha det.

Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter
Dass med utsikt på Bunessanden

Lofotodden er ikke nasjonalparken med det største artsmangfoldet, men dyrelivet er en viktig del av verneverdiene her.

Fjellrype i Lofotodden Nasjonalpark

Spesielt utsatt er krykkja, som er på rødlista og sterkt truet i Norge. En drone som har vært for nærgående kan bety en mislykket hekking.

Krykkje i fuglefjell
Foto: Ole-Jakob Kvalshaug
Foto: Ole-Jakob Kvalshaug

Ellers har du lov til å bevege deg hvor du vil til fots. Og det er nettopp derfor så mange tar turen hit, for å gå tur igjennom det vakre landskapet.

Strandrug på Bunessanden

Lofoten ble tidlig isfritt etter siste istid, noe som gjør at strendene og berggrunnen her trolig er noen av de eldste vi har i landet. På Bunessanden vokser strandrug på spredte sandhauger.

Strandrug på Bunessanden

Fjellplantene i Norge kan ha noen av sine eldste forekomster i Lofoten. Vårmarihånd, reinrose og tiriltunge skiller seg ut i det grønne landskapet.

Vårmarihånd i Lofotodden

Under siste istid var innlandsisen bare i kortere perioder mektig nok til å bevege seg over Lofotfjellene.

Storslått landskap i Lofotodden

På grunn av dette kunne små lokale isbreer vokse frem og eksistere i lange tidsrom. Disse formet det vakre landskapet med tinder, egger, dype botner og trange fjorder.

Spisse tinder over Kjerkfjorden med Helvetestind helt til venstre

De spisse tindene med luftige fjellrygger er perfekte for de som liker å gå tur.

Brunaksla og Olatinden sett fra veien opp til Helvetestind

Den mest kjente fjellturen her går til Helvetestind, som ruver 602 meter over havet.

Helvetestind

Den heter trolig Helvetestind fra gammelt av fordi det var et helvete å gjete sau her oppe. I tillegg går det en del ras fra fjellet og ned på Bunessanda.

Nasjonalparkforvalteren i fjellet

I 6000 år har landskapet i her vært preget av menneskelig virke og skapt kulturminner langs kysten i Lofoten. Ole-Jakob kjenner på ansvaret som medfølger når han skal ta vare på naturen, som så mange er så glade i.

Vindstad ligger like utenfor grensa til Lofotodden nasjonalpark

Jeg synes jo det er skummelt. Det brenner litt rundt oss her og det blir ikke færre turister fremover. Jeg håper vi klarer å gjøre de riktige valgene for å ta vare på det flotte naturområdet.

Ole-Jakob Kvalshaug, nasjonalparkforvalter
Ole-Jakob Kvalshaug

Les mer om Lofotodden her:

Kilder: Miljødirektoratets naturbase / norgesnasjonalparker.no / Lofotodden nasjonalparkstyre