WWF: – Dette fjerner ikke galskapen i prosjektet

Isbitprosjektet på Svartisen omtales av gründerne selv som et godt miljøprosjekt. Men tross at det i år blir mindre bruk av helikopter, er ikke Nina Jensen i WWF overbevist.

Båter foran Engabreen sett fra Hamnhågen ved Holandsfjorden. Brearm av Svartisen

Båter foran Engabreen sett fra Hamnhågen ved Holandsfjorden. Siden årtusenskiftet er tykkelsen på Svartisen halvert.

Foto: Wuttudal, Tore / Samfoto

Gründere i Nordland startet i fjor arbeidet med å hente ut 1000 år gamle isbiter fra isbreen Svartisen med målsetting om å selge de til et luksusmarked i utlandet.

Nina Jensen i WWF holder en jordklode

– Isbitene må uansett fraktes over lange avstander for å nå markedene ute i verden, bemerker Nina Jensen i WWF.

Foto: WWF Norge

Mindre bruk av helikopter og en mer effektiv drift skulle i år blidgjøre skeptikerne. Men Nina Jensen i WWF er fortsatt ikke imponert, selv om Svaice – selskapet bak prosjektet – har lovet å redusere helikopterbruken med 60 prosent i 2016.

– Dette fjerner ikke galskapen i prosjektet, og det faktum at man her ønsker å tjene penger på en smeltende isbre. Det er en uspiselig forretningsidé i en verden der de to største utfordringene er klimaendringer og tap av biologisk mangfold, sier Jensen.

Det å hente isbiter fra en smeltende isbre og fly denne isen over hele verden, kanskje til land hvor vann er mangelvare, er noe som gir meg en vond smak i munnen.

Nina Jensen / WWF

Kontroversiell sak

Meløy kommune har på sin side stilt seg mer positiv til ideen, som på sikt kan gi inntil 60 sårt trengte arbeidsplasser i nordlandskommunen. De ga derfor tillatelse til at Svaice kunne hente ut is i fjor.

Fylkesmannen i Nordland var på sin side mer lunken, og fryktet det hadde blitt begått saksbehandlingsfeil. De viste til helikopterstøyen som naboene blir nødt å leve med, og krevde at kommunen gjennomgikk saken på nytt.

Det har kommunen nå gjort, med samme konklusjon: Selskapet får fortsette å hente ut is i år. Blant annet fordi drifta i år blir mer miljøvennlig og mindre støyende overfor lokalbefolkningen.

– Saken er kontroversiell og det har vært en god del negative uttalelser, medgir Ola Arnfinn Loe, som er leder for planutvalget i Meløy kommune.

Han sier at miljøargumentene har veid tungt i saken, men at kommunen i dette tilfellet har vurdert det slik at isen utgjør en fornybar ressurs.

– Så har miljøsiden en mer generell protest til prosjektet, og disse argumentene vil vi vurdere nærmere når arbeidet med reguleringsplan starter opp til neste år.

Brekanten på Engebreeen/Svartisen

Brekanten på Engebreeen (Svartisen). De neste tre månedene planlegger selskapet å hente ut 440 kubikk is fordelt på 37 flytimer.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Effektiv drift

Daglig leder Geir Olsen i Svaice viser til at det nå blir en ny landingsplass for helikopteret, som ligger i et ubebodd område nærmere uttaket.

Når isen skal fraktes ut, innebærer det få høydemeter, noe som betyr en mer effektiv drift og altså mindre bruk av drivstoff.

– Sammenlignet med mye annet som blir produsert rundt om i verden, er miljøpåvirkninga minimal. Normalt setter industriproduksjon spor i naturen. I vårt tilfelle vil uttaket fra breen ikke være synlig kort tid etter at produksjonen er avsluttet.

Olsen forteller at de tidligere har invitert miljøsida til dialog, men at responsen har uteblitt.