Hopp til innhold

William (2) hadde druestilk i halsen i to uker

Til tross for at foreldrene visste hva som hadde skjedd ville ikke legene og sykehusene høre på dem. Dermed måtte to år gamle William gå med en druestilk i halsen i to uker.

Video William (2) hadde druestilk i halsen i to uker

Stian Skogsaas mener sønnen kunne vært spart for to uker med smerter dersom legene hadde lyttet bedre til hva de sa.

– Vi var ikke i tvil om hva som hadde skjedd. Men det tok lang tid før noen ville høre, sier far Stian Skogsaas til NRK.

Da lille William var knapt ett år gammel fikk han plutselig pustebesvær. I den ene hånda hadde han en bit av en druestilk.

Familien oppsøkte umiddelbart et legekontor i Mosjøen. Der ble det antydet bronkitt og familien ble sendt hjem med astmamedisin.

– Det var tungt psykisk

Da familien kom hjem var ikke situasjonen bedre. Medisinen så ikke ut til å hjelpe.

Og dermed begynte to uker hvor William ble sendt fra lege til lege på flere sykehus.

Stian Skogsaas

– Vi var ikke i tvil om hva som hadde skjedd. Men det tok lang tid før noen ville høre, sier far Stian Skogsaas til NRK.

Foto: NRK

– Det var tungt psykisk å komme seg gjennom dette her. Det var ingen leger som var tøffe nok til å ta tak. De bare gikk med henda i lomma og sa at det ville ordne seg med medisin, sier Stian Skogsaas.

Mens han lå på sykehus ble William medisinert annenhver time hele døgnet.

– Jeg synes det er helt for jævlig når en sånn liten bagatell skal vare i flere uker. Det er jo ikke noe vits i å medisinere når det ligger et fremmedlegeme i halsen.

Fire leger uten resultat

Pasientombudet i Nordland har brukt historien til William som et eksempel på hvor galt det kan gå når sykehusene ikke lytter til pasienter og pårørende. Slik beskriver de hendelsesforløpet:

Familien oppsøkte på nytt legevakta og ble da sendt til Helgelandssykehuset hvor det ble tatt blodprøver og O2-metning. En ny konsultasjon med ekstern barnelege endte med medisinering for å åpne luftveiene. Også dette ga minimal effekt.

Deretter ble William sendt med ambulansefly til Nordlandssykshuset.

Her ble han enda en gang undersøkt av en barnelege. Også denne legen ble fortalt om stilken, men antydet RS-virus og medisinering ble påbegynt. En øre-nese-halslege ble også tilkalt.

Denne legen mente symptomene ikke var forenlig med en druestilk i halsen. Og ville heller ikke legge William i narkose, ettersom de var usikre på allmenntilstanden til gutten.

Med andre ord ble William konsultert av fire leger i løpet av få dager uten at noen av disse undersøkte halsen til to-åringen nærmere.

– Ble skikkelig dårlig

William Skogsaas

Til tross for at foreldrene visste hva som hadde skjedd ville ikke legene og sykehusene høre på dem. Dermed måtte ett år gamle William gå med en druestilk i halsen i to uker.

Foto: NRK

Etter dette fikk William nye anfall og ble overført til intensivavdeling. Her ble dosene med medisin tredoblet og behandling med antibiotika satt i gang.

– På 10. eller 11. dagen var det såvidt han klarte å puste, han ble skikkelig dårlig. Det stod skikkelig kuler utover på magen, sier faren.

Dagene gikk og ettåringen ble fortsatt ikke bedre. Da fikk faren nok.

Han krevde ny kontakt med øre-nesehalsavdelingen og nå ble det endelig besluttet narkose og scope for å undersøke halsen. Da hadde det gått to uker siden William svelget druestilken.

Fjernet druestilken

Etter at det ble oppdaget at det var et fremmedlegeme i halsen, ble guttungen sendt til Rikshospitalet i Oslo med ambulansefly hvor en kirurg fjernet druestilken fra halsen.

– I Oslo kom kirurgen inn og sa han trodde det var det vi hadde sagt hele tiden. De la han i narkose og fjernet druestilken fire timer etter at vi ankom sykehuset. Da William våknet lå det en druestilk i en boks ved siden av senga, sier faren.

Vil lære av saken

Avdelingsoverlege Ørjan Eggesvik skriver i et tilsvar til NRK at det nok gikk litt for lang tid før man bestemte seg for å sjekke ut om William hadde et fremmedlegeme i halsen.

Jeg oppfatter det ikke slik at dette ble ignorert av verken ØNH-legene eller barnelegene, men man mente at det var mest sannsynlig at det var annen årsak og man valgte derfor å avvente noe og forsøke annen behandling og observasjon, sier Eggesvik ved Nordlandssykehuset i Bodø.

For at man skal kunne avklare om det er fremmedlegeme i luftveiene på så små barn, er det ofte nødvendig med undersøkelse i narkose med den risikoen som det kan innebære.

I denne avveiingen ser vi at det i dette tilfellet tok for lang tid før man bestemte seg for å legge barnet i narkose, og det er jo således en sak som vi må ta til etterretning og forsøke å lære av, sier Ørjan Eggesvik.

Får daglig lignende beskjeder

– Hadde pasienten blitt hørt, hadde både foreldrene og gutten blitt spart for et 14 dagers langt mareritt, sier Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland.

Hun mener denne saker viser at det er forferdelig viktig at pasienter og pårørende blir hørt og lyttet til.

– Denne saken er bare ett eksempel. Daglig får vi beskjeder om pasienter og som ikke har blitt hørt av helsepersonell. Det har i flere sammenhenger gitt fatale konsekvenser, sier Sommerseth.

Økning i henvendelser

I sin årsrapport skriver Pasientombudet at det bør legges større vekt på informasjon som medvirkningsmoment fra pasienten for å unngå feildiagnostisering og feilbehandling.

Pasientombudet i Nordland hadde i fjor en økning i antall henvendelser, sammenlignet med året før.

I fjor fikk de inn 685 henvendelser, mot 594 året før.

Pasientombudet understreker at ikke alle henvendelser er klager, men også fra folk som trenger hjelp til å finne fram i systemet.

Den største økningen i saker er innen den kommunale helse- og sosialtjenesten.

– Har beklaget

Ifølge Sommerseth har Nordlandssykehuset sendt et brev med en beklagelse til familien. Det kan ikke sykehuset bekrefte på grunn av taushetsplikten. De vil heller ikke gå i detalj i saken.

– Vi har sendt et svar til pasientombudet med en kopi til pårørende, men vil ikke gå inn på hva det står i brevet, sier kommunikasjonrådgiver, Linn Braseth.

– Alle skal tas alvorlig

Helgelandssykeshuset sier i en kommentar at ikke de heller kan gå i detaljer omkring saken.

– Alle foreldre skal tas alvorlig. De kjenner best sine egne barn og deres observasjoner er viktig. Vår intensivavdeling i Mosjøen handlet uansett riktig ved å konsultere barnelege og sende barnet videre til en barneavdeling med nødvendig kompetanse og utstyr. Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken godt nok til å gi kommentarer på de medisinske vurderingene som er gjort så lenge barnet var hos oss, sier kommunikasjonssjef Randi Erlandsen.