NRK Meny
Normal

Willfred prøvde seg som lærer: – Fikk enorm respekt for dem som klarer dette yrket

Willfred Nordlund er vant med å håndtere vanskelige saker i politikken. Men jobben som politiker blir barnemat i forhold til læreryrket, mener han.

Listetopp for Sp i Nordland, Willfred Nordlund

Senterpartiets listetopp i Nordland, Willfred Nordlund, har hatt mange ulike jobber opp gjennom årene. Det henter han inspirasjon fra.

Foto: Markus Thonnhaugen / NRK

Stortingskandidaten fra Sp om:

  • Å bli den yngste fylkesråden noensinne.
  • Den korte tiden som lærer på barneskolen.
  • Og om sterke historier i møte med folk og velgere.

Willfred Nordlund har vært innom mange forskjellige yrker i løpet av sitt liv. Han har jobbet som maskinfører og lossearbeider, og vært engasjert i et medieselskap i Vesterålen.

Som odelsgutt er han heller ikke fremmed for å ta i et tak på gården hjemme på Sortland, og trives vel så godt i kjeledress som i dress og slips.

Men hverken tungt fysisk arbeid eller vanskelige politiske saker på fylkestinget har kunnet måle seg med den erfaringen han fikk som lærer på Sortland barneskole.

En erfaring som har levnet inntrykk hos 29-åringen.

Fikk kjenne på utfordringene

– Det var et halvår da jeg hadde pause fra studiene at jeg fikk prøve meg som klasseforstander for en tredjeklasse, mimres Nordlund.

Her fikk han selv kjenne på hvordan mangelen på lærerressurser utgjør en utfordring i skolen. Det å evne se hver enkelt og samtidig klare å holde ro på en klasse med nesten 30 elever var nesten i overkant mye.

– Man kan si at jeg raskt fant ut at jeg ikke skulle bli lærer. Jeg fikk stor respekt for dem som makter å stå i dette yrket, ære være dem, fortsetter han.

– Var dette tøffere enn å være politiker?

– Ja, det vil jeg vel si. Hver har sine utfordringer, men det å være lærer er noe helt spesielt. Dette med å se hver enkelt og høre hver enkelt er ikke mindre viktig i dagens samfunn, tenker jeg, og en erfaring jeg har tatt med meg videre.

Willfred Nordlund trives godt i gårdsklær

Willfred Nordlund trives vel så godt i kjeledress som i dress og slips, og tar gjerne i et tak hjemme på gården.

Foto: Privat

Nå er han klar på at politikerne har en oppgave å gjøre for å legge til rette for tilstrekkelige voksenressurser i spesielt de lavere klassetrinnene.

– Det handler om kommunenes økonomi på den ene siden og at det utdannes tilstrekkelig med lærere på den andre.

– Vi må gjøre det mer attraktivt å være lærer, per nå har vi 40.000 lærere som jobber med helt andre ting enn læreryrket.

Tidlig interessert i politikk

Hans første møte med politikken var rundt middagsbordet som barn. Willfred hadde en bestefar som var svært engasjert i lokalpolitikken.

Willfred løser kryssord

En meget ung Willfred Nordlund løser kryssord i besteforeldrene sitt hjem på Nordmela, Andøya.

Foto: Privat

Hjemme handlet diskusjonen gjerne om utbedring av veier i nærområdet, eller hva som skulle skje med den lokale barneskolen.

Willfred fattet imidlertid interesse for fylkespolitikken, og husker godt sitt første møte med Senterungdommen på et årsmøte i Bodø. Da hadde han lest seg opp på de ulike partiprogrammene, og funnet ut at det var Sp som lå hjertet nærmest.

Han gjorde åpenbart en god figur, for Nordlund havnet raskt på Ungdommens fylkesting og ble den yngste direktevalgte representanten til Fylkestinget som 19-åring.

På fylket jobbet han med yrkesopplæring og utdanning, og fikk styreverv i Museum Nord.

– Det var spesielt å sitte der som 19-åring og diskutere kultur med godt voksne folk som hadde en veldig stor museumsinteresse. Men jeg lærte mye.

Yngste fylkesråd noensinne

I 2015 tiltrådte Willfred som fylkesråd for samferdsel i Nordland, og ble med det den yngste fylkesråden noensinne.

At han nå trolig kommer inn på Stortinget som Senterpartiets førstekandidat i fylket, må han likevel medgi aldri var en del av noen overordnet plan.

Listetopp for Sp i Nordland, Willfred Nordlund

Willfred Nordlund har alltid vært engasjert, og havnet tidlig i elevråd og lignende på grunnskolen.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Skjønt har jeg alltid vært engasjert. Jeg husker da jeg kranglet meg inn i 4H som åtteåring, selv om jeg egentlig var for ung. Og til slutt endte opp i fylkesstyret der, også.

På NRKs målinger har Senterpartiet ligget an til å få inn to mandater. Som ung politiker håper Nordlund å kunne bidra med friske tanker og ideer, denne gang i rikspolitikken.

– Jeg tror det handler om at man kanskje ser på verden litt annerledes, og fremdeles har den såkalte «driven» der man faktisk ønsker å utrette noe. Fordelen ved å være ny er at man ikke står låst i noen faste spor.

På spørsmål om hva han husker best etter over ti år i politikken, trekker han frem de personlige møtene med ulike mennesker i fylket.

– Det har vært flere sterke historier som har gått inn på meg. Folk som har følt seg oversett i helsevesenet, som har opplevd mobbing på skolen eller som reagerer på at kommunikasjonene langs kysten ikke fungerer.

APPLANSERING

Willfred Nordlund forteller om både enkelttilfeller og gjentakende henvendelser der folk ikke har følt seg sett eller hørt, noe som har gått inn på ham.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Selv om historiene gjør inntrykk og argumentene er gode, forsøker Willfred aldri å love mer enn han kan holde.

– Min holdning er det er bedre å være ærlig å si at noe ikke går, eller at man trenger mer tid på å sette seg inn i saken, enn å love noe man ikke kan holde.

Trives i kjeledress

På fritiden liker listetoppen å gå i fjellene. I vår var han Hamarøyskaftet og fikk der kjenne på høydeskrekken for første gang.

– Jeg har alltid skrytt på meg at det er lite jeg er redd for, men det der var en veldig mentalt utfordrende tur, ler Nordlund.

Ellers tar han turen hjem for å bistå på gården så snart anledningen byr seg.

– Jeg møter fremdeles mange i partiet som ikke er klar over at jeg er odelsgutt. Men jeg trives altså vel så godt med gårdsarbeid som med alt det andre jeg er involvert i, sier stortingskandidaten fra Senterpartiet.