NRK Meny
Normal

Widerøe vant i retten: – Fullstendig urimelig, mener motparten

I april i fjor gikk 12 Widerøe-ansatte rettens vei etter at de ble hengt ut som streikebrytere med fullt navn. Nå er dommen fra lagmannsretten klar.

Alta lufthavn

VANT FRAM: Lagmannsretten forkastet anken. Dermed blir dommen fra tingretten stående. Illustrasjonsfoto.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

De Widerøe-ansatte som ble beskyldt for streikebryteri av Luftfartens Funksjonærforening (LFF) i forbindelse med en streik vinteren 2013, har fått medhold i Lagmannsretten. Dermed blir dommen fra Oslo tingrett stående.

Bakgrunnen for saken er en streik ved Brønnøysund lufthavn i mars i fjor. Der valgte Widerøe å bruke egne ansatte for å gjøre jobben som de streikende bakkemannskapene i LFF ikke lenger gjorde. Det mente LFF var streikebryteri, og den 18. mars offentliggjorde de navnene på de Widereøe-ansatte på sin nettside.

Flyselskapets ansatte bestred på sin side at deres arbeid kunne karakteriseres som streikebryteri, og gikk den påfølgende måneden til retten fordi de opplevde LFFs uttalelser som ærekrenkende.

I tingretten ble LFF dømt til å betale de 12 ansatte 20.000 kroner hver i erstatning, i tillegg til saksomkostninger.

Denne dommen ville ikke LFF godta, og dermed ble saken anket til Borgarting lagmannsrett.

– Sjokkerende og fullstendig urimelig

I den ferske dommen slås det blant annet fast at LFF ikke hadde dekning for sin beskyldning om streikebryteri, og at anken derfor forkastes.

LFF anførte i retten at de hadde dekning for uttalelsen, og at den innenfor alminnelig ordforståelse «ligger trygt innenfor rammene for korrekt språkbruk».

Asbjørn Wikestad
Foto: Johan B. Sættem

De mente også at karakteristikken «streikebryter» ikke var tilstrekkelig belastende til å være erstatningsbetingende.

Lederen i LFF, Asbjørn Wikestad, hadde ikke hørt om avgjørelsen når NRK ringer. Utfallet faller ikke i smak hos Wikestad.

– Dette var veldig overraskende. Det er utrolig at arbeidstakere skal kunne utføre streikerammet arbeid i Norge i 2014. At rettssystemet er kommet dit er utrolig. At vi heller ikke kan si ifra om det, er sjokkerende.

Widerøe: – Fornøyd med dommen

Richard Kongsteien, Widerøe

FORNØYD MED DOMMEN: Widerøes kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Foto: Widerøe

I tillegg til å betale de ansatte en individuell oppreisning på 20.000 kroner, må LFF også dekke saksomkostningene i begge rettsinstanser. I tingretten påbeløper dette seg på 156.800, mens saksomkostningene i lagmannsretten ble på 142.500.

– For Widerøe var det to ting som var viktig i forbindelse med denne rettssaken. Vi ønsket å få fastslått at vi hadde lov å sette inn egne ansatte i Brønnøysund da de ansatte der var i konflikt, og så ønsket vi en oppreisning for at de ansatte som ble hengt ut offentlig, sier Widerøes kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

– Vi er veldig glade for at dommen klinkende klart slår fast at Widerøe hadde all rett til å verne om både passasjerer og virksomheten vår i en streik som vi ikke var en part i, og at den offentlige uthengingen av våre ansatte er dømt både rettsstridig og ærekrenkende, fortsetter han.

Vurderer å anke

Nå vil Luftfartens Funksjonærforening vurdere om saken er så prinsipielt viktig at avgjørelsen kan ankes.

– Vi må vurdere dommen. Den virker helt fullstendig urimelig både praktisk og prinsipielt, sier Asbjørn Wikestad.

– Føler du fremdeles det var riktig å navngi de ansatte og kalle de for streikebrytere?

– Vi mente når vi sa dette at det var riktig handling, men jeg skjønner det slik at dommen mener det annerledes.

Hvis dommen får stå, mener Wikestad at dette vil ha betydning for en eventuelt kommende streik.

– Neste gang det blir streik må vi ta ut så mange i streik at det ikke er mulig å holde trafikken i gang.

– Tydeliggjør retten til å bruke egne ansatte

Kongsteien i Widerøe føler nå at de ansatte er renvasket.

– Dette er en dom som bekrefter tidligere dommer med tanke på en organisasjons rett til å verne om egne kunder og sin egen virksomhet i en streik. Utgangspunktet her var en streik som Widerøe ikke var en del av. Vi valgte da å sette inn egne ansatte. Denne dommen tydeliggjør retten til å kunne gjøre det.

– Hvordan har prosessen vært for de involverte?

– Prosessen har pågått i to instanser. De ansatte var veldig glad da de vant i tingretten, så måtte de stålsette seg på en runde til i lagmannsretten. Jeg har inntrykk av at de er glade for at vi har kjørt denne prosessen, og at vi sånn sett har kjempet for å få en oppreisning for dem som ble hengt ut.

– Er de informert om resultatet?

– Vi har nettopp fått dommen og nettopp lest igjennom den, så jeg har ennå ikke hatt kontakt med de ansatte som har fått oppreisningen. Men vi skal sørge for at de får beskjed.