Widerøe om historisk prishopp på olje: – Kan bli tøft for hele flybransjen

Oljeprisen fortsetter å stige etter at den gikk opp med nesten 15 prosent i går. Det kan føre til dyrere flybilletter.

Widerøe Dash 8 Q400

Høyere oljepris kan bety at flyselskapene må punge ut mer.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Prisen på olje steg etter at noen av de største anleggene for oljeproduksjon i Saudi-Arabia ble angrepet. Angrepet slo ut drøyt halvparten av Saudi-Arabias oljeproduksjon.

Prishoppet på nesten 15 prosent beskrives som det prosentvis største oljepris-bykset siden Golfkrigen i 1991.

Dette kan få konsekvenser for flybransjen.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe er spent på hvordan dette utvikler seg fremover.

Stein Nilsen i Widerøe

Stein Nilsen i Widerøe tror man vil kunne se opp mot fem prosent økning i billettpriser i Europa, om oljeprisen holder seg.

Foto: Einar Aslaksen

På spørsmål om hva han tenker om den siste utviklingen, forteller Nilsen:

– Det er selvfølgelig tøft for flybransjen. Drivstoff er en av de største kostnadspostene flyselskapene har. En prisøkning på 10–15 prosent på kort tid er ganske dramatisk.

– Det er ikke godt å si om dette nivået holder seg. Men skulle det vedvare gjennom vinteren, så forventer jeg at det blir en tøff utfordring for hele luftbransjen.

– Høyere billettpriser kan bli en konsekvens?

– Om oljeprisnivået holder seg et år fram i tid, så tror jeg man – i hele bransjen i Europa – vil se en stigende billettpris.

Krevende bransje

Sjefen i Widerøe bemerker at det ikke er noe dramatikk for øyeblikket.

Selv har de sikret halvparten av eget innkjøp på drivstoff ett år fram i tid.

– Men det er klart at når oljeprisen øker såpass mye som den gjør nå, så bærer det et signal om at vi skal ha en høyere oljepris i årene fremover.

– Det presser en allerede anstrengt økonomi, og lover ikke godt for utviklinga i flyprisene generelt.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS

Knut Morten Johansen er informasjonssjef i SAS.

Foto: Astri Husø / NRK

Kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier at svingninger i oljepris fra dag til dag ikke får noen umiddelbar effekt.

Også de gjør sikring av drivstoff for en periode fram i tid.

– Det er først i de lengre linjer at oljeprisen får noen effekt. Prisen på drivstoff avhenger av flere ting. Vi kjøper drivstoff i dollar. En svak krone har også vært en påvirkning.

– Tror du vi vil se høyere priser på flybilletter?

– Det er umulig å si noe om. Men generelt er dette en krevende bransje. Marginene er små og bransjen er følsom for valuta- og oljeprissvingninger.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian forteller at drivstoffprisene har beveget seg ganske mye, men at de også de har gjort en sikring som bidrar til å redusere risiko.

Kan påvirke neste kontrakt

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH), er ekspert på luftfart.

Han forklarer at spotprisen har gått opp som følge av det som har skjedd i Saudi-Arabia. Dette merkes på drivstoffprisene umiddelbart.

– Det som er litt mer spesielt for flyselskapene er at de har en viss grad av sikring. De kjøper kontrakter for en tid framover, som sikrer drivstoff til en gitt pris.

– Dette påvirker dermed primært den delen av drivstofforbruket som ikke er kjøpt på kontrakt. Men med vedvarende prisøkning påvirkes også neste kontrakt.

Drivstoff utgjør fort en fjerdedel av selskapets kostnader, forteller han. Dette utgjør en stor kostnadskomponent som selskapene ikke kan styre.

– Går prisene på drivstoff opp, så må de gjøre noe med det. Det eneste man kan gjøre da er å øke inntektsnivået. Og det kan man bare gjøre gjennom å selge dyrere billetter.

Frode Steen

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen. Han er analytiker og ekspert spesielt på luftfart.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK