Widerøe må betale tilbake penger til staten for syvende året på rad

Staten krever at Widerøe betaler tilbake 4,7 millioner kroner etter at flyselskapet innstilte flere avganger enn tillatt på kortbanenettet mellom april 2017 og mars i år.

NRK

Hvert år mottar Widerøe rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for flyginger på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller innstilte avganger, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

Foto: TONE MERETE LILLESVANGSTU / NRK

I kontrakten mellom staten og Widerøe har flyselskapet forpliktet seg til at 98,5 prosent av flygingene på det statsfinansierte kortbanenettet skal gjennomføres som planlagt.

I perioden april 2017 til mars 2018 hadde Widerøe 97,5 gjennomførte flyginger på kortbanenettet, og derfor må de betale tilbake 4,7 millioner kroner til staten, skriver Nordlys.

Informasjonssjef Catharina Solli innrømmer at det ikke er godt nok.

– Har levert dårligere enn kravene

– Vi skal selvfølgelig ikke ha betalt for mer enn det vi faktisk flyr, og i denne perioden har vi levert en dårligere regularitet enn det samferdselsdepartementet krever, sier Solli til NRK.

Catharina Solli

Catharina Solli i Widerøe.

Foto: Widerøe

Det er syvende året på rad at staten trekker tilbake deler av kompensasjonen Widerøe får for å fly på kortbanenettet i Norge. Informasjonssjefen sier at de allerede har satt inn tiltak for å bedre situasjonen.

– Vi har ikke levert det vi har lovet, og det skal vi gjøre noe med. Vi har blant annet skaffet oss to ekstra fly, som er inne til modifisering slik at de kan fly på kortbanenettet, med de utfordringene det innebærer.

En utfordrende høst

Hvert år mottar Widerøe rundt 450 millioner kroner i statlig støtte for flyginger på kortbanenettet. Dersom det blir for mange forsinkelser eller innstilte avganger, kan staten trekke tilbake deler av tilskuddet.

Årets høst har vært utfordrende for flyselskapet. I slutten av september sendte Widerøe ut en pressemelding om at 12 fly stod på bakken, noe som påvirket regulariteten i hele Norge.

I september hadde de 206 innstilte avganger i Troms og Finnmark alene.

– Det er en ekstra utfordring å fly i Norge, særlig kortbanenettet, med tøffe værutfordringer og en helt annen topografi enn ved de største flyplassene, sier Solli.

Forventninger til Widerøe

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at departementet har forvetninger til at Widerøe gir det tilbudet de skal og det de har forpliktet seg til.

– Vi har klare forventninger til hva slags tilbud Widerøe skal levere, og vi gir bøter når de ikke klarer å levere det de har sagt at de skal, sier han til NRK.

Dale legger til at han bøtene er ment for å korrigere aktiviteten når Widerøe ikke leverer det departementet har forventet.