Widerøe-fly nær ved å kollidere med brøytebil

11. februar i fjor var en brøytebil nær med å kollidere med et fly fra Widerøe. – Ubehagelig nært, sier Havarikommisjonen.

Stillbilde fra videoopptak i samme øyeblikk som flyet har stoppet helt opp.

Stillbilde fra videoopptak i samme øyeblikk som flyet har stoppet helt opp.

Foto: Avinor

Dette kommer fram av en rapport som ble publisert på nettsidene til Havarikommisjonen i dag. Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Luftfartsavdelingen forteller at dette var en uvanlig hendelse.

– Ut fra de kamerabildene og de samtalene vi har hatt, så vil vi si at man ikke burde oppdaget dette brøytetoget noe vesentlig senere enn det som her ble gjort, sier Halvorsen til NRK.

Snøvær

Den aktuelle dagen var været på Bodø lufthavn preget av sluddbyger, og derfor var det også et løpende behov for å rydde unna snø og slaps fra rullebane, taksebaner og oppstillingsplasser for fly.

Kåre Halvorsen

– Som i trafikken for øvrig handler det om å se å bli sett. Der skal utvises aktsomhet fra alle aktører, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Et brøytetog bestående av tre kjøretøy hadde i flere timer før hendelsestidspunktet utført snørydding på manøvreringsområdet, og denne aktiviteten ble koordinert med kontrolltårnet.

Da hendelsen inntraff hadde brøytetoget akkurat snudd i vestenden av oppstillingsplattformen, og ferden fortsatte østover. Samtidig hadde et fly fra Widerøe fått klarering fra kontrolltårnet til å takse fra sin oppstillingsplass. Denne takseringen inneholdt ingen informasjon om den pågående snøryddingen, noe som ifølge Havarikommisjonen heller ikke er vanlig.

– Slik er regelverket. Tårnet gir informasjon og retningslinjer for hvordan man skal foreta ferdsel på manøvereringsområdet, men ikke på oppstillingsplattformer. Det er også slik at øvrig trafikk har vikeplikt for fly i bevegelse, kommenterer Halvorsen.

Brøytebilens bevegelser i rødt, flyets i grønt og rødt kryss indikerer posisjonen hvor flyet stanset

Brøytebilens bevegelser i rødt, flyets i grønt og rødt kryss indikerer posisjonen hvor flyet stanset. Skisseringen er et estimat basert på videoopptak og forklaringer fra de involverte. Kilde: AIP Norge AD 2 ENBO 2–3 Aircraft parking/docking chart.

Foto: AIP Norge AD 2 ENBO 2 - 3 Aircraft parking/docking chart

Brå oppbremsing

I dette tilfellet ville takseruten sørover krysse ruten som brøytetoget var i ferd med å følge østover. Idet flyet nærmet seg taksebanen ble fartøysjefen plutselig oppmerksom på den ledende brøytebilen, som kom kjørende fra høyre.

Fartøysjefen gjorde en brå oppbremsing av flymaskinen for å unngå sammenstøt med brøytebilen som passerte foran flyet. Styrmannen så ikke brøytebilen før oppbremsingen startet. Han var opptatt med sjekklisten og hans oppmerksomhet var derfor rettet mot innsiden av cockpiten, kommer det fram av rapporten.

Da sjåføren i brøytebilen, leder av brøytetoget, passerte ledelinjen fra oppstillingsplattformen mot venteposisjon til den aktuelle taksebanen, ble han brått oppmerksom på flyet på sin venstre side idet han passerte det. De to andre brøytebilene stanset i god avstand til flyet.

Reel kollisjonsfare

Havarikommisjonen har gjennomgått 10 minutter av et videoopptak omkring hendelsen, og skriver i sin rapport at det var stor aktivitet der de telte til sammen 26 bevegelser bestående av diverse kjøretøy. Av disse var det 22 objekter som krysset eller, i en kortere periode, befant seg på ledelinjen som flyet fulgte.

Kun fire av disse var fly, noe som vil si at det i snitt var cirka to kjøretøy per minutt som krysset ledelinjen fra oppstillingsplass ned til taksebane i denne tidsperioden.

«Havarikommisjonen mener at det innledningsvis var reell kollisjonsfare i og med at brøytebilen og flyet var på kollisjonskurs», skriver Havarikommisjonen.

Man unngår slike hendelser ved å være aktsom. Det gikk bra her, fordi at man så hverandre, selv om man kanskje kom ubehagelig nært i dette tilfellet.

Kåre Halvorsen / Havarikommisjonen