– Det er som Bjørn Kjos skulle blitt styreformann i SAS

Regjeringen har bedt den tidligere lederen av «Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen» om å bidra for å hente inn kunnskap til den nye forvaltningsplanen for Lofoten. – Jeg ville reagert mindre om Bjørn Kjos ble ny styreformann i SAS, raser Høyres Ivar Kristiansen.

Gaute Wahl

Som tidligere leder for «Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen», er Gaute Wahl fullstendig uskikket til jobben han er satt til av regjeringen, mener Ivar Kristiansen.

Foto: Anita Nour Borkamo / NRK

Gaute Wahl er ansatt som prosjektmedarbeider i regjeringens prosjekt for kunnskapsinnhenting om verdiskaping fra Barentshavet til Lofoten.

Som tidligere leder for «Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen», er Wahl fullstendig uskikket til den jobben, mener Ivar Kristiansen.

– Jeg ville ha reagert mindre om den samme regjeringen hadde utnevnt Bjørn Kjos som ny styreformann i SAS. Dette er faktiske enda verre enn det eksempelet, raser Kristiansen.

Skal bistå i utredningsprogram

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H), Nordland.

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, (H), Nordland.

Foto: Knut Falch / Scanpix

Wahl skal bistå fire departementer med å lage et utredningsprogram som skal hente inn kunnskap om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Alle vil forstå at han ikke kommer til å være nøytral i denne saken, mener Kristiansen.

– Forutinntatt

Han mener det er helt klart at Wahls fortid vil føre til at han er forutinntatt når han skal hente inn ny kunnskap om områdene.

– Du ansetter ikke en som nesten har det som religion å motvirke ringvirkninger. Forvaltningsplan er en miljøkonsekvensanalyse. Men på grunn av hans fortid i folkeaksjonen, vil den kunnskapen han henter inn føre til at det vil bli stilt spørsmål ved den nye forvaltningsplanen.

– Gaute Wahl er en utmerket person som vil kunne ha mange jobber i det norske samfunnet, men dette er definitivt en av jobbene han absolutt ikke burde settes til. Det er helt ubegripelig hvordan fire departementer har lett etter nåla i høystakken for å finne den tidligere aksjonslederen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, og så setter han i en sånn sentral posisjon, sier Kristiansen.

Gleder seg til å ta fatt

Gaute Wahl sier det er med stor ydmykhet han går til sin nye jobb.

– Jobben min blir å prøve å finne ut hvordan vi kan øke verdiskapningen i de etablerte næringene i nord, spesielt fisk og reiseliv. Men også andre næringer. Det som blir jobben min i første omgang blir å skape engasjement her nord rundt hvordan vi best kan få satt lys på disse utfordringene.

Det er bevilget 30 millioner kroner til kunnskapsinnhentinga som skal se på hvilke tiltak som kan settes i gang.

Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant annet inkludere samfunns- og næringsmessige ringvirkninger fastsatt i samspill med regionale og lokale myndigheter og berørte interessegrupper, skriver regjeringen.

– Ikke inhabil

– Dette handler overhodet ikke om olje- og gassvirksomhet. Det er det Olje- og energidepartementet som tar seg av. Denne kunnskapsinnhentinga skal kun brukes i de allerede etablerte næringene i nord. Det handler om en styrking.

At stortingspolitiker Ivar Kristiansen (H) er kritisk til ansettelsen tar ikke Wahl særlig tungt. Han vil heller ikke være med at han er inhabil.

– Jeg håper Ivar Kristiansen har fått med seg at det ikke handler om olje, sier Wahl, som gleder seg til å ta fatt.

– Jeg tror vi har store muligheter i landsdelen for å øke verdiskapningen i nord og få gode samfunn. De næringene folk lever av er viktige for folk.

LOVE mener olje blir bra for reiselivet

Ørjan Robertsen, direktør i Lofoten og Vesterålen Petro (LOVE), er spent på hvilken tilnærming Gaute Wahl vil ha i sin nye jobb for regjeringen. Han skjønner ikke at veksten for reiselivet ikke har noe å gjøre med olje og gassvirksomhet.

– Når det gjelder reiseliv så vet vi at petroleumsnæringen er en betydelig bruker av de tjenestene og legger igjen millioner av kroner. De siste eksemplene fra Hammerfest og ikke minst Sandnessjøen, viser at de er viktige fundament for næringen, sier Robertsen.