Svensk gruveselskap vurderer å bygge smelteverk i Narvik

– Det er god tilgang på naturgass som gjør Narvik og Norge attraktivt, sier selskapet.

Narvik havn

Malm fra Kiruna har i mange år blitt skipet ut fra Narvik. Nå vurderer svenskene om ikke jernet også bør smeltes i byen.

Foto: Bente Hjellsand

Det svenske Gruveselskapet LKAB bytter ut diesel og kull som energikilde, og skifter til naturgass. Det kan åpne for at det byges et moderne stålverket drevet av gass i Narvik.

– Vi vurderer forskjellige måter å lage stål på, i Narvik. Dette er fordi tilgangen på naturgass er god i Norge, og vi har vår virksomhet i Nord-Sverige og skiper ut malm med Ofotbanen, sier Frank Hojem, kommunikasjonsdirektør i LKAB.

Miljøkrav fra EU

EU Krever at LKAB må redusere utslippene av CO2-gass. Det berører hele virksomheten, fra hvordan en tatt ut malmen til hvordan den transporteres med togene og om bord i malmskipene.

– Kan man lage stål ved bruk av naturgass kan vi senke CO2-utslippene med 30 prosent, sier Hojem.

Det svenske gruveselskapet er i vekst, og planlegger å åpne nye gruver utenfor Kiruna.

– Det nye er at antallet gruver vokser. Vi starter tre nye gruver utenfor Kiruna. Produksjonen til LKAB vil øke fra 26 millioner tonn til 37 millioner tonn over noen år, sier Hojem.

– Denne nye kapasiteten bør vi få noe godt ut av, og da vil vi se på om vi kan videre foredle og skape merverdi. Da ser vi på stålproduksjon, sier han.

Mange konkurrenter

I Narvik håpes det nå at svensk malm kan gi enda flere arbeidsplasser i byen, men det er ennå ikke sikkert hva som kommer ut av dette.

– Jeg tror vi skal være realistiske. Det er mange ulver her ute, vi er ikke alene om å prøve å komme i posisjon, sier Hans Olav Pedersen, lederen i narvikselskapet Narvik Nord.