Vurderer dykkerforbud i dødsgrotta

Pluragrotta er en av Ranas mest spektakulære attraksjoner, men den er også blitt en hodepine for kommuneledelsen.

Miljøvernsjef Hilde Sofie Hansen og teknisk sjef Sverre A. Selfors, Rana

Miljøvernsjef Hilde Sofie Hansen og teknisk sjef Sverre A. Selfors i Rana kommune diskuterer om det er mulig å innføre dykkerforbud i Pluragrotta.

Foto: Frank Nygård / NRK

I dag satt Rana kommune i møter for å diskutere om de skal innføre dykkerforbud i Nord-Europas lengste grottesystem etter tre dødsfall med få års mellomrom.

– Når det skjer så mange dødsfall må vi sjekke ut om det er mulig å stenge grotta eller innføre adgangskontroll, sier teknisk sjef Sverre A. Selfors til NRK.no.

To finske grottedykkere omkom forrige uke i Pluragrotta, halvannen kilometer inn i Nord-Europas lengste grottesystem. De to døde dykkerne skal befinne seg på rundt 110 meters dyp.

– Forbud vil ramme bredt

– Dødsulykken i Pluragrotta er en tragedie. Samtidig er det et tankekors at samfunnskostnadene rundt det å drive ekstremsport i dette tilfellet blir veldig store.

Teknisk sjef Sverre Selfors i Rana kommune

Pluragrotta besøkes hvert år av folk fra hele verden som vil dykke i det spektakulære grottesystemet. Selfors mener derfor at en stenging vil ramme flere enn kommunen ønsker.

– Risikoen for dødsulykker er størst hos de mest ekstreme utforskerne, de som vil lengst inn i grottesystemet. Derfor må vi vurdere de mest ekstreme tilfellene opp mot bruken av grotta til rekreasjon og opplevelse.

Allmennretten står sterkt

Ifølge Friluftsloven som regulerer Pluragrotta skal det være åpen ferdsel i naturen. Derfor kan det bli vanskelig å få et generelt dykkeforbud. I dag er det kun Trollveggen som har et liknende forbud mot basehopping av hensyn til risikoen for redningsmannskapene.

– Allmennretten er sterk, men politiet har myndighet til å innføre midlertidige adgangsbegrensninger. Det er også gjort i Pluragrotta, sier Selfors.

Flere grotter murt igjen

Dykkerulykke i Pluragrotta i Rana

Her gikk de fem finske dykkerne ned for å dykke i Plura-systemet sist uke. Bare tre av dem kom opp i live.

Foto: Hans Petter Sørensen
Trollkirka grottetur i Plurdalen

Dykkeforbud og ferdselsforbud i grottene opprettholdes inntil videre.

Foto: Janne Suhonen
Sverre Selfors, teknisk sjef Rana kommune

Sverre Selfors, teknisk sjef Rana kommune

Foto: Frank Nygård / NRK

En rekke grotter i Rana er stengt for allmenn ferdsel, men disse er stengt gjennom naturvernloven. Målet er å bevare disse grottene for ettertiden.

– Her har kommunen bistått med å mure igjen åpningene. Vi er også tilbakeholdne med å fortelle hvor grottene befinner seg på kartet.

Dykkerne får meldeplikt?

En annen mulighet er å innføre meldeplikt for dykkere som skal ned på ekstreme dybder.

– Dersom det er hjemmel for å innføre og kontrollere slike ordninger kan det være aktuelt.

Kostbar redningsaksjon

Og mens kommunen vurderer forbud, kom de første redningsdykkerne til Plurdalen i dag. Trolig kan de to omkomne dykkerne hentes opp i neste uke. Det er ikke klart hva aksjonen vil koste. Men at det blir kostbart er ingen i tvil om.

– Dødsulykken i Pluragrotta er en tragedie. Samtidig er det et tankekors at samfunnskostnadene rundt det å drive ekstremsport i dette tilfellet blir veldig store, sier teknisk sjef Sverre Selfors.

Må behandles i Stortinget

I en e-post til NRK skriver Justisdepartementet at de ikke finnes noen lovhjemmel til å forby grottedykking, og at saken i så fall må opp i Stortinget.

– Det er i dag kun en lov som gir begrensninger i utøvelse av fritidsaktiviteter. Formålet med loven er å begrense fallskjermhopping som medfører stor risiko for ulykker og utsetter redningsmannskapers liv for fare. Det er i dag ingen hjemmel for å forby dykking. Et eventuelt slikt forbud må til Stortinget – enten må gjeldende lov (fallskjerm) endres eller det må foreslås en ny lov, skriver kommunikasjonsrådgiver Marit Haugen i Justisdepartementet.

Et eventuelt forbud må avveies i forhold til svært mange momenter.

– Det er flere typer ekstremsport som kan bidra til ulykker. Felles for disse aktivitetene er at de ofte er knyttet til folks bruk av fritid. Justisdepartementet har tradisjonelt vært tilbakeholden når det gjelder forbud mot fritidsaktiviteter, skriver Haugen.