Widerøe-konkurrent: – En stor seier for oss

For seks år siden tapte Danish Air konkurransen med Widerøe. Nå vurderer flyselskapet erstatning etter nyheten om at ESA mistenker Widerøe for regelbrudd.

Et ATR72-fly tilhørende DAT

Danish Air tapte konkurransen om kortbanenettet i 2012, men kan ha krav på erstatning etter ny rapport.

Foto: Wikimedia commons

Torsdag kom tilsynsrapporten fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan), som konkluderte med at Widerøe kan ha misbrukt markedsmakten sin ved å nekte konkurrenten tilgang på utstyr for å fly på kortbanenettet i Nord-Norge.

Utstyret striden står om, er et spesialutviklet innflygningssystemet som er innstallert på en rekke norske lufthavner. Systemet er anskaffet av Widerøe og ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottakerne for å bruke systemet.

– Det vi har sagt hele tiden

En av de mulige konkurrentene ESA sikter til, er Dansih Air. Det danske flyselskapet tapte konkurransen om å fly på kortbanenettet mellom Bodø og Lofoten.

Det skjedde etter at danskene først fikk anbudet i 2012, før det deretter ble gitt til Widerøe etter en klage til departementet.

Jesper Rungholm

Daglig leder i Danish Air, Jesper Rungholm vurderer å kreve kompensasjon fra rettssaken i 2012.

Foto: Pressefoto, Danish Air Transport / DAT

Danish Air saksøkte da staten, men tapte fordi retten mente at satellittsystemet ikke førte til hindringer i konkurransen. Nå har altså ESA kommet til en annen konklusjon.

Daglig leder i Danish Air, Jesper Rungholm sier til NRK at han gleder seg over resultatet etter ESAs kontroll.

– Det bekrefter bare det vi har sagt hele veien. Det er ingen reell konkurranse om kortbanenettet i Norge. Dessverre har vi brukt altfor mye penger og ressurser i en kamp for rettferdighet. Vi skulle gjerne ha vært foruten de dårlige opplevelsene i Norge.

Vurderer å kreve erstatning

Rungholm sier de nå vurderer å kreve erstatning på bakgrunn av utgiftene rettsaken og anbudstapet førte med seg.

– ESAs konklusjon er en meget stor seier for oss. Vi ser nå på mulighetene for å søke om kompensasjon for de store summene vi brukte på dette, sier Rungholm, som mener de har et godt grunnlag for erstatningskravet.

– Om det er myndighetene eller Widerøe vi skal ha erstatning av må vi vurdere.

– Har sannsynligvis krav på kompensasjon

Transportforsker ved Nord Universitet, Gisle Solvoll er overrasket over resultatet av ESA-kontrollen.

Gisle Solvoll

Transportforsker Gisle Solvoll tror Danish Air har krav på erstatning.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Hvis Widerøe blir dømt er det veldig alvorlig, ettersom det er brudd på konkurranseloven. Da er det vel en klekkelig bot som vanker, sier Solvoll.

Ifølge ESA er taket på boten på ti prosent av foretakets årlige omsetning, noe som for Widerøes del betyr en bot opp mot 400 millioner, basert på årsregnskapet.

– Det høres rimelig mye ut, men vi får se hva som skjer.

Solvoll tror Danish Air har en god sak om de velger å søke om erstatning for utgiftene de hadde i 2013.

– Dersom Widerøe taper saken har sannsynligvis Danish Air krav på kompensasjon. Det er klart at de hiver seg på nå, siden de ser mulighetene til å få dekket inn kostnadene de hadde til rettssaken, sier Solvoll.