Volden fikk endelig adopsjons-nei

Kari Ann Voldens søknad om adopsjon av surrogat-tvillingene sine har blitt endelig avvist av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Mikael og Adrian Volden får ikke komme til Norge.

FÅR IKKE KOMME TIL NORGE: Mikael og Adrian Volden får ikke komme til Norge.

Foto: Privat

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Alenemoren Kari Ann Volden (42) fra Røst har fått endelig avslag på sin søknad om å adoptere de to statsløse guttene som er født av surrogatmor i India.

Søknaden oppfyller ikke vilkårene for en adopsjonssøknad, ifølge Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Direktoratet begrunner også avslaget med at de må jobbe mot bortføring av barn, eller handel med barn.

De to guttene ble født av en indisk surrogatmor 24. januar i år, og både sæd og eggceller kom fra donorer.

Siden januar har Kari Ann Volden ventet i India på pass og personnummer til barna.

Fikk nei

Da det kom fram at Volden hadde unnlatt å fortelle at det ikke var hennes egg som ble brukt i surrogatiprosessen, ble søknaden avvist.

Kari Ann Volden bor nå i en liten leilighet i Calangute i Goa. Mikael og Adrian er snart ni måneder, og to aktive små gutter.

I slutten av august sendte Volden og hennes advokat Hilde Guldbakke saken til klageorganet, som er Bufdir ved regjeringen.

Volden tar avslaget tungt

Mikael og Adrian Volden får ikke komme til Norge.

Mikael og Adrian Volden er to aktive gutter.

Foto: Privat

Voldens advokat Hilde Guldbakke sier til NRK.no at det er fryktelig trist.

– Hun er lei seg, opprørt og trist. Hun har handlet uklokt, men i god tro. Jeg kan ikke se at det er tatt hensyn til barna i det hele tatt i denne situasjonen, sier hun til NRK.no.

Guldbakke mener at norske myndigheter må ta ansvaret for de to barna, og henviser til at statsråd Audun Lysbakken (SV) har sagt at Norge har mulighet til å ta et moralsk ansvar, og at det må de gjøre nå.

Har et moralsk ansvar

– Lysbakken gikk ut i mediene før denne saken kom til behandling i Bufetat. Han understreket at selv om Norge har et lovverk som sier at den som føder barnet er barnets mor, og norske myndigheter ikke har et formelt ansvar for dem – så er barna uskyldige. Han sa at det er fullt mulig til å ta et moralsk ansvar, sier Guldbakke.

Hun sier at Norge vi er pålagt å vektlegge Barnekonvensjonens artikke 3 om barnas beste, og at dette til syvende og sist må vektlegges i denne saken.

– Volden sier at hun aldri vil forlate sine barn, sier Guldbakke.

Nå skal hun sammen med Kari Ann Volden lese nøye gjennom avslaget. Deretter skal vurdere hvordan de skal gå videre i saken.

– Det finnes tre alternativer. Vi kan prøve saken gjennom rettssystemet. Vi kan begjære at Bufdirektoratet ser på saken en gang til. En annen mulighet er å prøve saken gjennom Sivilombudsmannen, sier Guldbakke til NRK.no.

Gir ikke opp

Guldbakke tror det fortsatt kan være en mulighet for at disse guttene skal få vokse opp på Røst.

– Jeg har et håp om at noen vil se barnas beste, vektlegge det og skjære igjennom slik at disse barna kan komme til Norge. Så får vi heller endre regelverket, slik at vi unngår at denne saken får presedens i framtiden.

Nytt avslag i dag

Kari Ann Volden og tvillingene

Kari Ann Volden bor nå i en liten leilighet i Calangute i Goa. Mikael og Adrian er snart ni måneder, og to aktive små gutter.

Foto: Aase Juul

I dag kom stadfestingen av vedtaket fra 4. august hvor direktoratet avviser adopsjonssøknaden.

– Internasjonale konvensjoner og norsk lov skal hindre kjøp og salg av barn. Derfor er søknaden om adopsjon avvist. Dette er en vanskelig sak for de to spedbarna og en spesiell sak for oss som administrerer adopsjon i Norge, vedgår direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

Søknaden om adopsjon er endelig avvist da den ikke ansees som, eller oppfyller vilkårene for en adopsjonssak. Norsk lovgivning om adopsjon ivaretar barnas rettssikkerhet i tråd med internasjonale konvensjoner som Barnekonvensjonen og Haagkonvensjonen. Der presiseres det blant annet at barnas grunnleggende rettigheter skal respekteres for å sikre at bortføring av, eller at handel med barn finner sted.

Første sak i Norge

– Vi har vurdert denne adopsjonsklagen i lys av dette. Internasjonale konvensjoner, som norsk lov må rette seg etter, skal hindre kjøp og salg av barn og dette har vært utslagsgivende, sier Trommald.

Dette er første gangen en slik spesiell sak er behandlet i Norge. Gjeldende adopsjonslov har ikke regler som direkte regulerer saker om surrogati av denne art.

– Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for søker og for barna. Det er indiske myndigheter som i følge internasjonale konvensjoner har ansvar for barna. Vi regner med at søkeren samarbeider med indiske myndigheter til det beste for barna, avslutter Trommald.