Vogntog sliter på glatta

På E6 opp mot Saltfjellet i Saltdal er sørgående felt stengt i bakkene opp mot fjellet. Flere vogntog sliter på glatt veg. Ifølge tips er det vanskelig for andre større kjøretøy å passere sørover nå. Statens vegvesen opplyser at strøbil er på vei.