Hopp til innhold

Vogntog har stengt E6 268 ganger i vinter

Så langt i vinter har vogntog i trøbbel helt eller delvis sperret E6 268 ganger her i landet. Halvparten av bilene fikk trøbbel i verstingfylket Nordland.

Vogntog med problemer på vinterføre har i dag igjen skapt problemer på veiene i fylket. 268 ganger har vogntog sperret E6 så langt i vinter, og halvparten av uhellene skjer i Nordland.

VERSTINGFYLKE: Nordland har desidert flest hendelser med vogntog, 132 sperringer eller hindringer siden oktober. 51 av dem med utenlandske vogntog. Det fører til store konsekvenser for næringslivet. Vogntoget på bildet var skodd korrekt, men havnet likevel utfor veien på det glatte føret.

Geir Fjelldalselv

– FORTVILENDE: Sjåfør Geir Fjelldalselv havnet også i grøfta da han forsøkte å ta seg forbi polakken i Dunderlandsdalen nord for Mo i Rana.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I dag har det vært en ny dag med vogntogtrøbbel i Nordland. I Dunderlandsdalen i Rana var E6 stengt i fire timer fordi et utenlandsk vogntog sperret veien. En av dem som sto i kø var langtransportsjåfør Geir Fjelldalselv.

– Dette er uholdbart. Vi har kunder som venter på varer. Disse sjåførene må stoppes før de kommer inn i landet, sier han.

Siden oktober har Statens vegvesen registrert 132 vogntoghendelser bare på E6 i Nordland. 93 av disse gjaldt utenlandske vogntog. Up-sjef Knut Danielsen i Nordland er bekymret for trafikksikkerheten.

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

FOR LITE KUNNSKAP: – Et vanlig scenario når UP er ute på kontroll er at sjåførene ikke vet hvordan de legger på kjetting eller at kjettingene de har fått utdelt ikke passer til dekkene, forteller UP-sjef Knut Danielsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Situasjonen forringer livskvaliteten for oss som bor her. Jeg sitter egentlig bare og venter på at et vogntog skal ta med seg en uskyldig barnefamilie på vei til hytta eller fjellet.

Nye tiltak, som obligatorisk bombrikke og påbud om vinterdekk på samtlige akslinger på tyngre kjøretøy, ser ikke ut til å hjelpe – på kort sikt.

– Hovedproblemet er fortsatt at de utenlandske sjåførene ikke har kunnskap om topografi og føreforhold i Norge. De venter fortsatt i det lengste med å legge på kjettinger.
Samferdselsdepartementet ser nå på muligheten for å stenge enkelte strekninger i visse tider i året for toakslede kjøretøyer. Det er et tiltak UP-sjefen har tro på.

Andel utenlandske vogntog av totalt loggførte hindringer hittil i vinter.

Fylke

Hindring/uhell vogntog totalt

Hindring/uhell utenlandske vogntog

Østfold

2

2

Akershus

15

1

Oslo

7

Hedmark

3

3

Oppland

4

1

Sør-Trøndelag

2

Nord-Trøndelag

13

7

Nordland

132

93

Troms

51

36

Finnmark

37

16

Sum

268

159

– Jeg har mindre tro på det varslede vinterførerkortet. Det blir vanskelig å organisere slike kurs i utlandet, hvor det ikke er norske vinterforhold.

E6 stengt i åtte sammenhengende døgn

NRK har laget et kart som viser hvor og når E6 i Nordland har vært stengt siden oktober og fram til i dag.

Vogntoghendelser langs E6 i Nordland (CartoDB)

Legger man sammen alle timene E6 i Nordland har vært stengt i vinter kommer vi opp i en total stengetid på over åtte døgn. Det fører også til store konsekvenser for næringslivet.

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

BEKYMRET: – Ulykker, uhell og sperringer hindrer en effektiv transportflyt av varer og tjenester, sier NHO-direktør Ivar Kristiansen i Nordland.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Nordland er i særklasse det fylket som blir verst rammet i Norge. Nordlendingene må være et veldig tålmodig folkeslag. Dette tror jeg neppe noen andre hadde funnet seg i, sier regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

Han mener tiltakene som er iverksatt så langt på langt nær er nok.

– Derfor må Statens vegvesen og Utrykningspolitiet få de ressursene de trenger for å luke vekk verstingene, mener han.