Vogntog av veien på E6

Avisa Nordland melder at et vogntog har kjørt av veien ved Krokstrand, sør for Saltfjellet. I saken står det at vogntoget ikke skal være til hinder for annen trafikk. Nordland politidistrikt skal ikke ha fått melding om hendelsen.