Vindturbiner kan forstyrre tv-signalet

Vindturbiner som står inntil 10 kilometer fra hovedsendere, kan «kappe» TV-signalet. Norges Televisjon er bekymret og ber NVE ta grep.

Bessaker vindmøllepark

Det bygges ut vindkraftanlegg over hele landet. Her fra Bessaker vindmøllepark, der det for øvrig ikke er meldt om forstyrrelser på TV-signalene.

Foto: May Hamnes

Vindkraftutbygging er i... ja, vinden. 43 områder over hele landet er i høst til vurdering for utbygging hos NVE. Samtidig bygges det ut rekordmange anlegg og Norge nærmer seg nå 40 parker totalt.

Men hos Norges Televisjon (NTV) er det en økende bekymring for hvordan vindturbinene også kan påvirke TV-signalet. Det er de som for tiden har oppdraget med å levere digital-TV i Norge (se faktaboks).

Undersøkelser gjort av FN-organet Den internasjonale telekommunikasjonsunion viser at vindturbiner som er plassert inntil 10 kilometer fra hovedsendere, kan forstyrre TV-signalet.

– Hvis det kommer en vindmølle mellom senderen og mottakeren, vil vindmølleturbinen kunne «kappe» signalet. Det reflekterte signalet kan også bli kastet i en annen retning, slik at det ikke når mottakeren, sier administrerende direktør i Norges Televisjon, Trude Malterud.

Vil være føre var

Malterud forteller at de har flere eksempler fra Norge der vindkraftutbyggingen har startet, uten at det har blitt undersøkt om parken vil komme i konflikt med TV- og radiosignaler i området.

Administrerende direktør Trude Malterud i NTV

Administrerende direktør Trude Malterud i NTV.

Foto: Norges Televisjon / pressefoto

– Det ser heldigvis ut til å ha gått bra, men det er viktig å være føre var og at vi får et mer ryddig system.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som gir vindkraftselskapene tillatelse til å bygge, skriver i konsesjonene at selskapet må undersøke om utbyggingen vil kunne komme i konflikt med TV-signaler.

Men Malterud mener NVE ikke følger dette kravet godt nok opp.

– Vi ønsker at de skal være sitt ansvar bevisst og følge opp at selskapene faktisk gjør dette, både før, under og etter utbygging.

Hun mener det også må komme klare regler for hvordan en eventuell forstyrrelse skal håndteres.

– Vi mener det er naturlig at konsesjonshaverne tar kostnadene ved å utbedre signalforstyrrelser.

– Økt fokusområde

Øyvind Isachsen, administrerende direktør i Norsk Vindkraftforening (NORWEA), sier det har vært en økende bevissthet omkring vindturbinenes mulige påvirkningsevne.

Øyvind Isachsen

Det er viktig at det utarbeides et rammeverk som hindrer at konflikt oppstår, sier Øyvind Isachsen i NORWEA.

Foto: Norwea

– Vindkraft vil alltid bli bygd i synlige områder. TV-sendere vil også ofte plasseres der det er fri sikt, noe som kan føre til konflikt. Det har vi blitt mer klar over den siste tiden. Derfor er det viktig at myndighetene, som bestemmer hvor vi kan bygge, lager kjøreregler som er enkle å forholde seg til for begge parter.

– Norges Televisjon mener det er utbyggerne som må ta regningen hvis turbinene viser seg å forstyrre TV-signalene. Hva tenker dere om det?

– Det er ikke noe jeg kan svare på nåværende tidspunkt, men det er i hvert fall viktig at det utarbeides et rammeverk som hindrer at en slik konflikt oppstår.

NVE: – Ser på forbedringer

NVE sier de har registrert enkelte saker der det har oppstått uenighet mellom NTV og utbygger.

– Uenigheten består blant annet i hvor store virkninger det vil bli for tv-signalene og om avbøtende tiltak skal gjennomføres før eller etter at vindkraftverket er bygget, sier seksjonssjef i seksjon for Energikonsesjon i NVE, Arne Olsen.

Olsen sier det i høst er iverksatt et prosjekt etter instruks fra Samferdselsdepartementet, der målet er å utarbeide retningslinjer for hvordan radiokommunikasjonen skal håndteres i konsesjonsbehandlingen.

– I prosjektet er det naturlig å se på mulige forbedringer av dagens konsesjonsvilkår for tv-signaler.

Det er også utarbeidet en ny rapport som skal presenteres i løpet av måneden, som oppsummerer kunnskapsgrunnlaget om hvordan vindkraftverk kan påvirke radiokommunikasjon, deriblant det digitale bakkenettet for TV.

– Der har NTV gitt innspill i flere omganger.