Hopp til innhold

Folk stikker fra dyrepåkjørsler – elg gikk med knust lårbein i én uke

Folk kjører på elg uten å si ifra. I Vesterålen gikk en elgkalv med knust lårbein i en uke.

Påkjørt elg i Hadsel.

Denne elgkalven hadde fått lårbeinet knust i en påkjørsel. Det tok nesten en uke før Stian Pedersen og viltnemnda i Hadsel fant den.

Foto: STIG JOHNSEN / VILTNEMNDA I HADSEL

Vi gjør oppmerksom på sterke bilder i saken!

– Jeg blir lynforbanna, sier Stig Johnsen i viltnemnda i Hadsel.

To ganger denne uken har viltnemnda i vesterålskommunen funnet elg med store skader etter påkjørsler.

Ingen av gangene har den som kjørte på dyrene meldt ifra til politiet.

Det ene dyret var en kalv som ifølge Mattilsynet har gått med knust lårbein i underkant av en uke.

– Det andre dyret har gått i 12 til 18 timer med en fot som bare hang og dinglet i senene og var helt avslitt.

Elgkua var også drektig med to kalver.

Mørketall

Påkjørt elg i Hadsel.

Denne elgkua hadde nesten fått det ene beinet fullstendig revet av.

Foto: Stig Johnsen / Viltnemnda i Hadsel

Johnsen sier faren for påkjørsler øker når vi nå går inn i den snørike måneden mars.

Da trekker elgen mot veiene på grunn av nedbørsmengdene.

I Hadsel har det til sammen vært tre påkjørsler denne uken. Det er mye med tanke på at viltnemnda der normalt sett er ute på rundt 20 ettersøk i løpet av et år.

– Det verste er ikke at vi har tre påkjørsler. Det verste er at vi ikke blir varslet.

Ved to av påkjørslene denne uken ble de varslet av andre enn de som hadde kjørt på dyrene. Det får Johnsen til å tenke på alt de ikke vet.

– Det er store mørketall, for dette er kun de to vi har fått vite om.

Elgpåkjørsel i Hadsel

Den påkjørte elgkua var drektig med to kalver.

Foto: Stig Johnsen / Viltnemnda i Hadsel

Straffes ikke

I viltnemnda har de teorier om hvem det er som ikke varsler om påkjørsler.

– Den største kategorien er nok utenlandske vogntog, for de er redd de får problemer. Så har du de som er borti elgen og tror de får problemer. Den siste gruppen er folk som kjører i påvirket tilstand. De tør hvert fall ikke ringe. Det har vi opplevd.

Johnsen sier frykten for å bli straffet av politi eller forsikringsselskap etter en påkjørsel er helt grunnløs, dersom du kjører lovlig.

– Hvis du ikke varsler kan du derimot miste førerkortet og bli straffet. Men hvis du varsler får du ikke bonustap og du må ikke betale egenandel. Det er bare fordeler med å si ifra hvis du har et uhell.

Elg blir påkjørt

Kan være mer skadet enn du tror

For Johnsens viktigste budskap er at man alltid må si ifra. Han legger til at påkjørsler i mange tilfeller ikke er mulig å unngå.

Samtidig er det ikke alltid like lett å bedømme hvor skadet et dyr er.

– Den ene elgen hadde en typisk skade der bilen bare har vært borti klauven og elgen har forlatt stedet. Men foten var knekt tvert av. Det kan godt være så lite skader på bilen at sjåføren tenkte at det gikk bra. Det skal så veldig lite til.

Han har nå en oppfordring til Statens vegvesen:

– Få opp skilt på E10 med informasjon på flere språk om hvor man ringer ved en viltpåkjørsel.

– Svært uheldig

Også hos Mattilsynet kjenner de til at folk kjører på dyr uten å varsle politiet.

– Det er svært uheldig at det ikke meldes fra om påkjørsler hvor dyr blir skadet. Man har en meldeplikt, og det er heller ikke slik at slike påkjørsler får konsekvenser for føreren med mindre man har kjørt uansvarlig eller vært alkoholpåvirket, sier fungerende avdelingssjef Terje Skomsvold i Mattilsynets avdeling i Midtre Hålogaland.

Skomsvold sier at Mattilsynet ikke har noen grunnlag for å si at det er utenlandske vogntog som utmerker seg.

Kan vandre langt

Dyrene kan vandre langt av gårde selv med store skader. Dermed haster det for viltnemnda å komme i gang med arbeidet sitt.

Da hjelper det med presis informasjon om sted, antall dyr og kjønn.

– Vi har hatt tilfeller der vi har brukt tre timer på å finne ut hvor dyret har vært påkjørt på grunn av dårlige beskrivelser. Det kan jo skje når du har kjørt på et dyr. Det er så viktig å merke hvor det er, sier Johnsen i viltnemnda.

Situasjonen gjør han både sint og fortvilet, og han håper alle sier ifra dersom uhellet her ute

– Det er store lidelser for dyrene som går der. De har smerte på lik linje med oss selv. Du tenke deg kalven som har gått en uke med knust lårbein. Han har hatt det rimelig smertefullt og fælt.

Påkjørt elg i Hadsel.

Slik så lårbeinet til den påkjørte elgkalven ut. Ifølge Mattilsynet har kalven gått skadet nærmere en uke.

Foto: Stig Johnsen / Viltnemda i Hadsel