Ville samle Helgeland i betent sykehussak – gjorde at ingen ble helt fornøyde

Fylkesrådet i Nordland ønsket å gi et sykehusråd som var så samlende som mulig på Helgeland. Slik gikk det ikke.

Foto av Sandnessjøen

VIL HA STORT SYKEHUS HER: Fylkesrådet i Nordland har følgende råd til fylkespolitikerne: Helgeland bør ha to sykehus – ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen og ett mindre i Mo i Rana.

Foto: Magne Myrvold

– Vårt mål er å fremstå så samlende som mulig i en sak som er veldig splittende, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) da han presenterte fylkesrådets forslag til ny sykehusstruktur på Helgeland.

Men det er lettere sagt enn gjort når det er snakk om en opprivende krangel hvor minst en av tre byer på Helgeland kommer til å miste sykehuset sitt.

Eller som Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) sier når hun siterer fritt etter Ivar Aasen:

– Til lags åt alle kan ingen gjera.

Berit Hundåla, ordfører Vefsn

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) vil at det nye Helgelandssykehuset skal ligge mellom Mosjøen og Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

For det «samlende» rådet fra Nordlands øverste politikere, viser seg å ikke være spesielt samlende likevel.

Men først litt bakgrunn:

Regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Men sånn kan det ikke fortsette inn i fremtiden. Kampen om kompetanse og økonomi gjør at det må bli en forandring.

Og her starter problemene: For hvilke politikere er det som frivillig vil gi fra seg sykehuset i sin hjemby? Og finnes det egentlig en løsning alle kan samles om?

Foreløpig gjør det virkelig ikke det på Helgeland. Alt som til nå har kommet på bordet har møtt protester fra et eller annet hold.

Kort forklart: Striden om Helgelandssykehuset.

Ett eller to sykehus?

En ekstern ressursgruppe mente den beste løsningen ville være ett, stort akuttsykehus i Mo i Rana. Den konklusjonen ble mottatt med tommel ned fra Sandnessjøen og Mosjøen.

Direktør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelandssykehuset mente det beste er to sykehus, ett stort i Mo i Rana og et mindre i Sandnessjøen. Dette er i tråd med førstevalget til Rana, men møtte lite velvilje i de to andre byene.

Så snudde styret i Helgelandssykehuset alt på hodet, da de mente det beste forslaget ville være ett, stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Dette forslaget hadde støtte fra både Sandnessjøen og Mosjøen og de 10 andre ordførerne sør i regionen, fordi begrepet «omegn» kunne bety at sykehuset ble plassert i Tovåsen i Leirfjord, et sted sånn delvis midt i mellom Sandnessjøen og Mosjøen.

Men i Mo i Rana, som i så fall vil miste sitt sykehus, førte forslaget til at tusenvis trakk til gatene i et protesttog.

Ingen ble helt fornøyd

Styremøte Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset brøt med direktørens innstilling om hvor et nytt sykehus skal ligge. Med syv stemmer mot fire vedtok styret å gå for ett sykehus. Det skal ligge i Sandnessjøen og omegn. Altså sør for Korgfjellet.

Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

Og mandag var det fylkesrådet i Nordland sin tur til å prøve seg. Men forslaget traff ikke helt planken det heller.

For forslaget om at det største sykehuset skal ligge i Sandnessjøen og at det andre skal ligge i Mo i Rana, var ikke så veldig samlende viser det seg.

Hverken i Mosjøen i Vefsn eller i Mo i Rana synes man forslaget er spesielt godt.

– Dette forslaget innebærer at sykehuset i Mosjøen blir lagt ned. Fylkesrådet mener at de 16.000 til 18.000 pasientene som bruker sykehuset i dag, må nøye seg med et distriktsmedisinsk senter, sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla.

– Og det er jo interessant, for vi har jo foreslått at dersom man valgte Tovåsen som regionens eneste sykehus, så kunne det dekke både Mosjøen og Sandnessjøen sin befolkning.

Hundåla mener dette måtte bli resultatet når fylkesrådet forsøker å tekkes alle. Hun mener fylkesrådet heller burde ha løftet blikket og sett lengre fremover, og at forslaget om ett felles sykehuset for hele regionen, lagt til Tovåsen, ville være best mulig for flest mulig innbyggere på Helgeland.

– Hvordan er det egentlig stilt med helsevesenet om man tenker 10-20 år fremover? Vi har behov for masse spesialister, behov for høyteknologisk utstyr og vi vet at pasientene vil bli mer og mer kresen med tanke på hvilket sykehus de velger. Spørsmålet er om vi greier å tilby det som pasientene krever i fremtiden om vi ikke greier å samle oss om ett sykehus.

Misnøye i Rana

Luftfoto fra fakkeltoget utenfor sykehuset i Mo i Rana.

Ranværingene slo ring rundt sykehuset sitt, etter at Helgelandssykehuset foreslo å legge ned sykehuset i Rana til fordel for ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Foto: Se Nor

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) virket umiddelbart å være den som var mest misfornøyd.

Han er i utgangspunktet tilhenger av en modell med to sykehus, det er bare det at prioriteringen til fylkesrådet er feil.

Waage mener det største sykehuset bør ligge i hans egen hjemby og at Sandnessjøen bør få et lite sykehus. Mosjøen og Brønnøysund bør få distriktsmedisinke sentre.

– Det mener vi er det mest samlende for hele regionen, sier Waage.

Han sier til NRK at ranværingene uansett vil fortsette kampen.

– Sykehuset på Mo er det største sykehuset på Helgeland, med det største fagmiljøet, og vi kommer ikke til å sitte stille og se på at det bygges ned.

Alstahaug foretrekker styrets vedtak

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) sier forslaget til fylkesrådet er interessant, men:

Ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug

Alstahaug-ordfører er glad for at tyngdepunktet flyttes sør for Korgfjellet, men vil aller helst ha ett sykehus.

– Vi har hele tiden foretrukket styrets vedtak om ett felles sykehus. Det samme fjør sammenslutningen av 12 kommuner sør for Korgfjellet, fordi vedtaket lener seg mer mot de medisinskfaglige rådene som er gitt over tid. Både gjennom høringer og gjennom ekspertgruppen som konkluderer med at en ensykehusmodell er det mest bærekraftige over tid.

Likevel ser han det positive i at fylkesrådet foreslår å etablere det største av to sykehus i Sandnessjøen.

– Tyngdepunktet i denne saken flyttes sørover, så man får en størst mulig effekt for alle Helgelands innbyggere når det gjelder sykehus. Det er vi veldig glad for. Det er utvedtydig at sykehuset i Sandnessjøen har det største spesialisttilbudet og den største fødeavdelingen. Så kan man spekulere på om dette er en politisk løsning eller helsefaglig løsning. Det er i alle fall et råd oppover til Helse Nord.

Fylkesrådet begrunnet vedtaket sitt med at man ville samle Helgeland. Alstahaug-ordføreren tviler på om det blir resultatet.

– Jeg hørte hva min kollega Geir Waage sa i forkant. Vi har ikke fått studert forslaget i detalj. Men signalene er at de ikke var fornøyd. Så det blir neppe noen absolutt ro i nærmeste fremtid.