Vil oppholde seg i sikkerhetssonen for å stanse boringen

Det kan gå mot full konfrontasjon til havs. Bellona og Natur og Ungdom gjør seg klar til å aksjonere ved Trænarevet etter at miljøvernminister Ola Elvestuen i dag ga klarsignal til den omstridte prøveboringen sør for Lofoten.

Frederic Hauge og Gaute Eiterjord i hhv. Bellona og Natur og Ungdom

SKAL AKSJONERE: Frederic Hauge i Bellona og Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom er klare til å aksjonere ved Trænarevet onsdag. Her om bord i Bellonas seilbåt «Kallinika».

Foto: Ole Dalen / NRK

For første gang på 18 år skal Bellona og Natur og Ungdom aksjonere til havs.

Det vil trolig skje onsdag, når boreriggen «West Hercules» ventes å ankomme brønnen på Toutatis-feltet – om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst.

Den omstridte blokka grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

Mandag ettermiddag befinner riggen seg utenfor Trøndelagskysten. På veien får riggen følge av kystvaktskipet KV «Barentshav».

Bellona og Natur og Ungdom har reist til Lofoten, hvor de venter på boreriggen.

Tirsdag legger Bellona-båten ut fra Ballstad i Lofoten med ti aksjonister om bord.

Målet er å forhindre boreriggen å ankre opp til på feltet.

– Planen er være i sikkerhetssonen for å forhindre oppstart av boringen. Ifølge Petroleumstilsynets regler, kan man ikke utføre boring dersom sikkerhetssonen brytes, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NRK.

Sikkerhetssonen opprettes ikke før riggen er operativ. Men Eiterjord sier at målet deres er å ligge på feltet til riggen fram til regjeringen lytter eller at de blir jaget bort fra feltet.

Det tyske oljeselskapet DEA Wintershall fikk i midten av juli klarsignal av Miljødirektoratet til å starte prøveboring på feltet utenfor Lofoten. Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

– Et risikoprosjekt

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler, sier Eiterjord i Natur og Ungdom.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Brønnen ligger om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten.

– Denne boringen skjer like utenfor de stengte områdene Nordland VI, VII og Troms II. Det er et risikoprosjekt som truer de store gyte- og oppvekstområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Boringen skal skje nær Trænarevet, som består av sjeldne og sårbare dypvannskoraller, supplerer Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona-leder Frederic Hauge

Bellonas Frederic Hauge varsler protester. Vi kommer til å seile ut og prøve å stoppe dette

Foto: Ole Dalen / NRK

Aksjonen kan bety full konfrontasjon onsdag morgen.

– Det er en båt på nærmere 80 fot med profesjonelt mannskap, sier Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Det er ikke første gang det aksjoneres mot boreriggen West Hercules. I fjor bordet to aksjonister riggen i Skipavika ved Mongstad – dagen før boreriggens avreise til Barentshavet.

Målet var å bore brønn nummer to i Korpfjell-prospektet, som er den nordligste brønnen som er boret på norsk sokkel noensinne.

Har aksjonert tidligere

KV «Barentshav»

Det er kystvaktskipet KV Barentshav som følger boreriggen «West Hercules» nordover.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Det er flere år siden Bellona og Natur og Ungdom gjennomførte en aksjon til havs. Begge gangene var i Lofoten.

– I 2000 ble det aksjonert mot oljeplattformen Transocean Arctic fra en liten fiskeskøyte med varaordføreren fra Røst ved roret. Fiskebåten kjørte sakte foran riggen slik at prøveboringen ble forsinket, sier Eiterjord.

Året etter førte en ny aksjon til at daværende miljøvernminister Siri Bjerke (Ap) beordret leteriggen som var på vei til Røst i Lofoten om å snu.

Hopper ikke på havet

Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom er klar til å aksjonere mot prøveboringen ved Trænarevet.

Foto: Ole Dalen / NRK

Eiterjord vil ikke avsløre alle planene aksjonistene har, men avviser at aksjonistene vil forsøke å borde riggen. Det vil heller ikke bli aktuelt å hoppe på havet.

– Vi må tenke på sikkerheten til de som deltar. Aksjonen vil skje i trygge og forsvarlige former. Men vi kommer til å oppholde oss i sikkerhetssonen på 500 meter rundt riggen. I praksis betyr det at vi er til hinder for leteboringen, noe som er i strid med norske interesser etter petroleumsloven.

NRK Nordland har vært i kontakt med Nordland politidistrikt, som mandag ikke kunne si noe om den kommende protestaksjonen.

– Bellona skremmer på feilt grunnlag

Direktør Kjell Giæver i bransjeorganisasjonen Petro Arctic mener Bellona og Natur og Ungdom skremmer på feil grunnlag.

– I Norge har vi myndigheter som setter strenge krav, både gjennom Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet til all oljeaktivitet. Vi har ei oljenæring som er ansvarlig og vi har ulike sikkerhetsbarrierer mot utslipp i verdensklasse. Av alle de 1100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt et eneste utslipp som har nådd land, sier han.

Han påpeker at brønnen ligger helt sør i blokken, rundt ni kilometer fra Trænarevet.

– Rundt brønnlokasjonen finnes det ikke koraller, og Wintershall Dea har brukt store ressurser på å ha så lavt miljøfotavtrykk som mulig, forklarer Giæver.

Han mener dette er en av de mest spennende og lovende brønnen på norsk sokkel i år.

– Dette kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel. Et stort oljefunn her vil gi betydelig ringvirkninger for hele leverandørindustrien, og være en boost for samfunn og næringsaktiviteten i Nord-Norge, sier Giæver.

Frederic Hauge og Gaute Eiterjord i hhv. Bellona og Natur og Ungdo

Frederic Hauge i Bellona og Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom kaster loss tirsdag morgen. Ferden går sørover mot Trænarevet.