NRK Meny

Vil ta timer å få utbedret feilen

Fra Nordlandsnett får NRK opplyst at strømproblemene i Saltdal vil vedvare i flere timer. Kraftlaget har oppdaget en brann i en nettstasjon på Nygård, og jobber med å få fiksa denne. Det foreligger ingen umiddelbar reserve. Berørte er husstander i Saltnes, Sørgrenda, Nygård, Skagodden. Det vises til nettsidene for oppdatert informasjon.