Vil styrke forsvaret i nord

Olje- og gassressursene er et viktig argument for å forsterke det militære nærværet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grethe Strøm-Erichsen
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Forsvarsministeren holdt mandag tale i Oslo Militære Samfund.  

Der la hun vekt på at regjeringen står fast på at nordområdene skal være et satsningsområde for forsvaret. 

Alle forsvarsgrener

Hun varslet et militært nærvær i nord i fremtiden som omfattet alle tre forsvarsgrener med operative hæravdelinger i Troms, baser for Luftforsvaret og et betydelig sjømilitært nærvær inkludert Kystvakten med nye helikoptre.

- Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Utfordringene i nordområdene dreier seg ikke først og fremst om militærmakt. Det er energiutvinning, transport, miljø og god forvaltning av viktige marine ressurser som står i sentrum, sier Strøm-Erichsen.

Avviser svak beredskap

En offensiv forsvarsminister avviste alle påstander om at Norge ikke har nødvendig beredskap.

- Overvåkningssystemene er blitt forbedret. Vi har også tatt i bruk nye kystvaktfartøy med betydelig økt sjødyktighet og forbedret slepe-, rednings-, og miljøvernkapasitet. Nye helikoptre med vesentlig øket lasteevne og rekkevidde vil utvide evnen ytterligere. Våre nye fregatter vil også kunne løse mange flere oppdrag enn de gamle, sier Strøm-Erichsen.

Russland

Det ble mye oppstyr da forsvarssjef Sverre Diesen holdt sin tale i Oslo Militære Samfund 28. november i fjor. Diesen la da vekt på at forsvaret måtte kutte ned på antall baser og satse mer på internasjonale operasjoner. 

Talen til forsvarsministeren ble det lagt vekt på at Norge fortsatt trenger en høy beredskap mot stormakten i øst.

- Forholdet til Russland er fortsatt godt, men samtidig kan vi ikke forholde oss ukritisk til alle utviklingstrekkene i dagens Russland, sier Strøm-Erichsen.