Skjerper reglene for droneflyging: – Vi får stadig flere bekymringsmeldinger

Luftfartstilsynet varsler strengere håndheving av droneregler. Nå kan også kunden som bestiller dronetjenester bli straffet.

Drone ScanFlight

ScanFlight i Mosjøen tilbyr dronehjelp. De er glad for strengere håndheving av lovene rundt droneflyging. Her bilde fra et av deres oppdrag.

Foto: ScanFlight / ScanFlight

Summingen av en drone i luften har blitt en kjent lyd for svært mange.

Ifølge Luftfartstilsynet er minst 250.000 droner i bruk i Norge. Nå ønsker tilsynet å få bedre kontroll på bruk, og misbruk, av droner i Norge.

7. mai i år utløste en drone antikollisjonsalarmen og forstyrret GPS-signalet i et Widerøe-fly under innflyging i Svolvær. I en kort periode mistet Widerøe-flyet satellittsignalet.

Tall fra Luftfartstilsynet viser at det hittil i år er rapport om 15 hendelser hvor fly har fått forstyrret GPS-signalene, og 11 hendelser hvor droner har kommet i direkte konflikt med fly.

Får stadig bekymringsmeldinger

– Vi får stadig flere bekymringsmeldinger. Frem til i dag har vi konsentrert oss mest om dem som flyr. Etter hvert vil vi også se mer på dem som kjøper dronetjenester, sier juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela i Luftfartstilsynet i Bodø.

Tom Egil Herredsvela i Luftfartstilsynet

Bedre kontroll: Tom Egil Herredsvela er juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet. Han ønsker bedre kontroll av dronebruk i Norge.

Foto: Luftfartstilsynet / Luftfartstilsynet

– Medvirkning til straffbare forhold, er også straffbart. Hvis den som kjøper dronetjenester vet, eller burde visst, at den som flyr ikke har godkjenningen i orden, risikerer man straffeansvar, advarer Herredsvela.

For å bli kunne tjene penger på droneflyging i Norge, må du ha gjennomført kurs og ha sertifikatene i orden.

Selskapet Scanflight i Mosjøen tilbyr dronehjelp til inspeksjoner i vanskelig terreng. Prosjektleder Tobias Vang Sivertsen sier de har opplevd å tape kontrakter på pris til dronepiloter som ikke var godkjent.

Tobias Vang Sivertsen

Positivt forslag: Tobias Vang Sivertsen jobber med droner til daglig. Han mener forslaget om strengere lov rundt droneflyging er positivt.

Foto: ScanFlight / ScanFlight

– Det er noe vi møter hver eneste dag når vi jobber med prising og anbud. Jeg synes det er helt fantastisk at dette nå kommer. Det burde ha kommet for lenge siden, sier Sivertsen som mener at om man skal drive seriøst med droner i Norge i dag så er man nødt til å ha alt på stell.

For dårlig kunnskap

Scanflight leverer i dag både til det offentlige og private markedet. Selv om Sivertsen mener at droner er fremtiden, er han imidlertid klar på at kunnskapen hos dem som bestiller er for dårlig.

– Det er rett og slett for dårlig. Derfor er Luftfartstilsynets forslag om strengere kontroll et viktig tiltak for å få folk til å søke mer kunnskap rundt dronebruk, sier Sivertsen.

Drone fra ScanFlight

Drone i solnedgang: Med droner kan man ta flotte bilder, men man må ha rett sertifikat for å fly lovlig.

Foto: ScanFlight / ScanFlight

Saken ble først omtalt av nettstedet UAS Norway, som er dronebransjens interesseorganisasjon i Norge. Hittil i år er det gitt bøter for dronebruk både til filmproduksjon og fotografering av eiendommer.

Ifølge nettstedet har Luftfartstilsynet nå mellom fem og ti ytterligere saker under gransking.

– Det første man må gjøre er å spørre. Men på Luftfartstilsynets hjemmeside har vi også en oversikt over godkjente operatører, forteller Herredsvela.

Luftfartstilsynet skal nå ansette flere personer for å kunne forbedre kontrollen av dronebruk i Norge.

– Kunder som kjøper slike tjenester er pliktig å sette seg inn i reglene, avslutter han.