Vil straffe dårlig dyrehold – bønder kan miste en stor del av inntekten

I Norge finnes det enda bønder som lar gårdsdyrene gå og stå i egen avføring. Nå vil Landbruksdirektoratet frata slike bønder økonomiske tilskudd, for å få en slutt på mishandlingen.

Dyremishandling

Dette bildet ble tatt under en inspeksjon fra Mattilsynet på en gård i Nordland. Kuen på bildet har store mengder størknet møkk og gjødsel som dekker huden, noe som er stikk i strid med lovverket.

Foto: Mattilsynet - Region Nord

I Nordland fikk 14 bønder redusert produksjonstilskudd på grunn av brudd på loven om dyrevelferd i februar i år. Spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet Region Nord sier økonomisk press virker:

– Hvis landbruksforvaltninga holder tilbake tilskudd inntil forhold er rettet på, så ser vi at dette er et effektivt virkemiddel. Når det svir på pengeboka, så følger folk ofte opp det de ellers ikke ville fulgt opp, sier Miklegard.

Det er kommunene som avgjør om bøndene får mindre tilskudd om de har brutt dyrevelferdsloven. Landbruks- og reindriftsdirektøren i Nordland, John Kosmo, sier dette om antallet bønder som har fått redusert produksjonstilskudd i år:

– Grovheten av bruddene varierer veldig og at de hadde noen få saker som de ville karakterisert som alvorlig eller svært grove, sier Kosmo.

43 bønder fikk redusert utbetaling

De siste landsdekkende tallene er ikke klare ennå, men ved utbetalinga i januar 2017 var det 43 bønder som fikk redusert produksjonstilskudd på grunn av brudd på loven om dyrevelferd.

Kyr i Nordland uten tørr liggeplass

På en inspeksjon i Nordland ble det klart at disse kyrne ikke hadde et tørt sted å ligge.

Foto: Mattilsynet - Region Nord

Ikke alle kommunene i landet har fulgt opp sakene med økonomisk reaksjon, men Landbruksdirektoratet ønsker at dette gjøres i større grad.

– Vi ønsker at de skal drive i samsvar med dyrevelferdsloven og avkorting er vår reaksjonsmulighet, sier seniorrådgiver Maiken Wickstrøm i Landbruksdirektoratet.

Hun sier videre at det er viktig for direktoratet å ikke utbetale tilskudd til foretak som ikke driver godt eller driver i samsvar med regelverket.

Fikk inn over tusen bekymringsmeldinger

Mattilsynet Region Nord fikk i 2016 over tusen bekymringsmeldinger av forskjellig alvorlighetsgrad.

mattilsynet

Spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet sier det er viktig at de får meldinger på et tidligst mulig tidspunkt.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Det er kjempeviktig at vi kommer dit før tragedien er et faktum, sånn at vi da kan komme inn og hjelpe den dyreeieren på rett vei før det skjer noe, og i verste fall få avviklet bruket, sier spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard.

På landbrukskonferansen som har vært arrangert i Bodø de siste dagene fikk Nordland fylke skryt fra landbruksdirektoratet for å være flinke til å følge opp dyrevelferds-saker.

– Vi ønsker god dyrevelferd og syns at alvorlige brudd bør reageres strengt på, sier landbruks- og reindriftsdirektør i Nordland John Kosmo

Avkortinger for brudd på dyrevelferdsregelverket

Fylkesnr

Fylkesnavn

Avkortinger for brudd august 2016

Søknader om produksjons-tilskudd august 2016

Avkortinger for brudd januar 2017

Søknader om produksjons-tilskudd januar 2017

1

Østfold

0

2143

1

792

2

Akershus

2

2039

1

665

3

Oslo

0

24

0

14

4

Hedmark

0

3175

8

1890

5

Oppland

1

4483

7

3081

6

Buskerud

0

2148

0

1144

7

Vestfold

0

1377

0

552

8

Telemark

0

1384

0

827

9

Aust-Agder

1

679

0

499

10

Vest-Agder

1

1072

0

893

11

Rogaland

5

4110

14

3895

12

Hordaland

0

3071

0

2876

14

Sogn og Fjordane

0

2916

0

2573

15

Møre og Romsdal

0

2625

0

2174

16

Sør-Trøndelag

1

2808

1

2014

17

Nord-Trøndelag

3

3049

1

2032

18

Nordland

4

2124

9

1826

19

Troms

2

908

1

812

20

Finnmark

0

313

0

249

Sum

20

40448

43

28808