Vil støtte ny kunnskap om olje og gass

Regjeringen vil sette av 30 millioner kroner til kunnskapsutvikling om virkninger av økt
satsing på verdiskaping i Nordland og Troms.

Demonstranter på høringskonferansen i Svolvær

VERDESNARV ELLER OLJE? For å øke kunnskapen om hva som er best, vil regjeringen bevilge 30 millioner . Her er demonstranter på høringskonferansen i Svolvær tidligere i år.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Lillian Hansen, Nordland Arbeiderparti

Stortingsrepresentant Lillian Hansen.

Foto: Arbeiderpartiet

30 millioner kroner settes av til nye prosjekter for å se på konsekvensene av ei eventuell utbygging av olje- og gassvirksomhet i Nordland og Troms, alternativt hvilke konsekvenser en verdensarvstatus i Lofoten kan gi.

Et svar til lokalpolitikere

Stortingsrepresentant Lillian Hansen i Arbeiderpartiet sier mange lokalpolitikere har etterlyst penger til kunnskapsutvikling.

– Dersom det er ønske om å få analysert hvordan olje og gass eller verdensarvstatus slår ut i disse områdene, kan man nå søke om å få fiansiert et slikt prosjekt, sier stortingsrepresentant Lillian Hansen (Ap) fra Nordland.

Tiltaket er en oppfølging av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

– Midlene vil bli fordelt mellom aktiviteter i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet, sier Lillian Hansen.