Ap-toppene: - La pasientene beholde dagens traumetilbud

– Vi er forbauset over at direktøren i Helse Nord ikke tar signalene. Vi vil ha best mulig behandling av traumepasientene, og det får de i Bodø, sier Ap-topp i Nordland.

Hilde Kristin Soleng

PASIENTENE FÅR STØTTE: Hilde Kristin Soleng fra Rana er en av flere pasienter som har stått fram i media og protestert mot nedleggelse av den spesialiserte traumeenheten i Bodø. I helga vil politikerne gi henne full støtte i kampen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Kjell Idar Juvik

ER FORBAUSET: Kjell Idar Juvik (Ap)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik reagerer kraftig på at Helse Nord-direktøren fortsatt ønsker å legge ned den spesialiserte traumeenheten ved Nordlandssykehuset.

Pasientene skal i stedet behandles ved distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Ber styret om å snu

I helga er de øverste tillitsvalgte i Nordland arbeiderparti samlet til møte i Bodø, og de kommer til å vedta en uttalelse som sier nei til nedlegging.

Adm. dir Lars Vorland, Helse Nord

FÅR KRITIKK IGJEN: Lars Vorland i Helse Nord

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Vi er uenige i det Helse Nord nå er i ferd med å gjøre. Vi er forbauset over at direktør Lars Vorland ikke har tatt signalene, sier Kjell Juvik (Ap).

Juvik løfter nå saka inn på helgas fylkesmøte i Arbeiderpartiet.

– Vi vil be styret i Helse Nord om å snu og ikke følge innstillinga i denne saka.

Mange protester

Traumeenheten i Bodø er i dag ett av tre spesialiserte senter i landet for personer som har opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt.

Avdelinga ble tidligere besluttet lagt ned av Nordlandssykehuset
som følge av nasjonale og regionale føringer.

Men det kom mange og sterke protester på nedleggelsen, ikke minst fra berørte pasienter og fagfolk. Dermed ba styret t i Helse Nord om flere utredninger for å være sikre på at traumepasientene også i framtida får et godt tilbud.

Best mulig faglig

Nordlandssykehuset, psykiatri

STRIDENS KJERNE: Innenfor disse veggene på Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri, behandles traumepasientene i dag.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Traumeenheten i Bodø er fortsatt i drift, og det mener Nordland arbeiderparti at den fortsatt må være.

– Selv om noen må reise litt lenger, så har jeg snakket med pasienter på Helgeland som mener Bodø er det beste stedet for behandling. Også vi politikere ønsker å ha et best mulig faglig tilbud til denne pasientgruppen. Det er viktig at Nordland får beholde dagens tilbud i Bodø.

Krever å bli hørt

Tomas Norvoll

VIL BLI HØRT: Tomas Norvoll (Ap)

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Fylkestinget gjorde i november 2013 et enstemmig vedtak der de går mot beslutninga om å legge ned traumeenheten på Nordlandssykehuset.

Og nå mener fylkesrådsleder Tomas Norvoll Ap) at siste ord ikke er sagt når det gjelder traumeenheten.

Han krever at de folkevalgte nå blir hørt.

– Det er knapt noen sektor som har større interesse for folk enn hvordan sykehusene og helsevesenet er organisert. Da er det problematisk når det foregår endringer uten at det har foregått en god offentlig debatt rundt det der også de folkevalgte er involvert, sier Tomas Norvoll til NRK.

Avgjøres i mars

NRK har vært i kontakt med Helse Nord-ledelsen, som har forståelse far at debatten fortsetter.

– Men vi har ikke noen ytterligere kommentar nå, sier informasjonsdirektør Kristian Fanghol.

Saka skal avgjøres av styret i Helse Nord 27. mars.