Justisministeren: – Det er uholdbart

Asylanter reiser på ferie til land hvor de hevder å være forfulgt. Det vil justisminister Anders Anundsen (Frp) ha slutt på, og får støtte fra Arbeiderpartiet.

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) reagerer kraftig på at personer med beskyttelsesbehov reiser på ferie til land hvor de forfølges av myndighetene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

En rådgiver ved Bodø Mottakssenter har sendt bekymringsbrev til Anundsen, hvor hun advarer mot en praksis der personer med beskyttelsesbehov har fått innvilget opphold i Norge – for så å reise tilbake til hjemlandet like etter at asylsøknaden er godkjent.

– Det er hinsides all fornuft at de samme myndighetene som innvilger beskyttelse skal snu etter bare kort tid og innvilge ferie tilbake til det samme landet de beskyttes fra, mens de bor i mottaket, skriver returrådgiver Beate Klette ved Bodø Mottakssenter.

Får støtte

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Erik Sivertsen, mener asylanter som reiser på ferie til land hvor de hevder å bli forfulgt, bør miste oppholdstillatelsen.

Foto: Arbeiderpartiet

Og Klette får støtte fra både regjeringen og opposisjonen. Innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Erik Sivertsen, mener ferieturene må få konsekvenser.

– Hvis du reiser på ferie til det landet der du hevder myndighetene forfølger deg og som du har søkt beskyttelse fra i Norge, er det ikke grunnlag for at du skal ha beskyttelse og asyl i Norge.

Han er ikke i tvil om hva som bør skje med de som reiser hjem til et land hvor de hevder å bli forfulgt.

– Konsekvensen av at du gir feil opplysningner til norske myndigheter, er at du bør miste oppholdstillatelsen i Norge.

– Uakseptabelt

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser til Klassekampen at det ikke eksisterer noen spesiell utreisekontroll for asylanter per i dag.

– Jeg regner med at det vil bli vår oppgave å undersøke dette videre. Dette er en ordning som er ment for mennesker som har et reelt behov for beskyttelse, og da undergraver man asylinstituttet dersom man reiser tilbake til hjemlandet like etter at man har fått opphold, sier assisterende direktør Tone Loger Tveter i UDIs asylavdeling til avisen.

Sivertsen i Arbeiderpartiet mener det kan være grunn til å se på dagens regelverk.

– Hvis rapporterings- og opplysningsplikten fra mottakene kan forsterkes eller andre tiltak bør iverksettes, forventer jeg at justisministeren gjør det. Det viktigste er at vi er tydelige på at vi ikke aksepterer at man får opphold og asyl i Norge på bakgrunn av feil opplysninger.

– Asylinstituttet er opprettet for å gi mennesker beskyttelse mot forfølgelse og umenneskelig behandling i hjemlandet. Hvis du gir feil opplysninger og får opphold på feilaktig grunnlag undergraver det asylinstituttet, i tillegg til at du faktisk får opphold på feil premisser, fortsetter Sivertsen.

Skal kartlegge

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen reager sterkt på at asylanter reiser tilbake til landet de søker beskyttelse fra.

– Det er uholdbart at asylanter reiser på ferie til hjemlandet.

Han sier videre at departementet nå har igangsatt et arbeid for å kartlegge situasjonen og se nærmere på hvordan de kan hindre en slik utvikling.

I sitt svarbrev til Bodø mottakssenter skriver Anundsen at han tar innspillene på alvor.

– Som ansvarlig statsråd på asylområdet synes jeg det er veldig flott at enkeltpersoner som jobber med dette daglig og er nærmest problemstillingene kommer med innspill og løsninger på ting som ikke fungerer optimalt eller kan være utsatt for misbruk.

Finnes ikke tall

Verken UDI eller justisdepartementet har noen oversikt over hvor omfattende problemet er. Sivertsen i Arbeiderpartiet vil heller ikke ha noen formening om hvor mange asylanter det gjelder.

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg vil bare være tydelig på at de som kommer til Norge og forsøker å få opphold på feil opplysninger til norske myndigheter må forvente at oppholdstillatelsen blir trukket tilbake og at det for konsekvenser for deres muligheter til å være i Norge.

NRK har vært i kontakt med Hero mottak som driver Bodø mottakssenter. De ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke Beate Klette ved Bodø Mottakssenter vil utdype det hun har skrevet i brevet hun har sendt justis- og beredskapsministeren.