Hopp til innhold

Vil spørre justisministeren om Leah-saken

– Menneskehandlere skal straffeforfølges, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap), som følger opp saken med spørsmål til justisministeren. Ifølge Høyre jobber det med ny handlingsplan.

Leah fra Nigeria ble kastet ut av Norge

Leah og datteren ble sendt tilbake til Italia i begynnelsen av april 2012. I vinter fikk hun hjelp av støttegruppen til å komme tilbake til Bodø etter å ha levd tre år i frykt for at bakmennene skulle finne henne.

Foto: Kari Skeie / NRK

Nigerianske Leah (28) ga politiet fullt navn på personen som tvang henne til å prostituere seg, men likevel droppet politiet å etterforske. Først etter at NRK så nærmere på saken i vinter, valgte politiet å åpne etterforskning.

– Jeg er glad for at politiet har erkjent at de har gjort en feil, og gjenopptatt etterforskningen. Min bekymring er om dette er et enkeltstående tilfelle enn om dette er et generelt uttrykk for hvordan politiet prioriterer disse sakene. Dersom det siste er tilfellet har vi et problem, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen til NRK.

Italiensk dom mot Leahs bakmann

Italiensk dom mot Leahs bakmann.

Eirik Sivertsen. Nordland Arbeiderparti

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet er glad for at politiet i Salten nå beklager og har startet etterforskning i Leah-saken.

Foto: Arbeiderpartiet

Han stiller seg hoderystende til opplysningene som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar som ble sendt tirsdag. Personen som Leah navnga, allerede dømt i Italia for menneskehandel, og i dommen er Leah en av flere kvinner som står som fornærmet.

– At politiet ikke har fått tak i en dom fra et annet Schengen-land framstår som merkelig. Det eksisterer et internasjonalt politisamarbeid, og da er det rart at NRK greier dette, men ikke politiet, sier Sivertsen.

Vil spørre justisministeren

Stortingsrepresentanten fra Nordland vil nå følge opp saken med et spørsmål til justisministeren.

– Siden 2006 har Arbeiderpartiet hatt handlingsplaner som beskriver hvordan menneskehandelsaker skal håndteres. Menneskehandlere skal straffeforfølges. Da må også justisministeren og den sittende regjeringen svare på om denne regjeringen vil fortsette å prioritere dette arbeidet, sier Sivertsen.

Regelendring?

Margunn Ebbesen

– Gårsdagens Brennpunkt viser slett arbeid fra politiet og jeg håper dette var et engangstilfelle, sier Margunn Ebbesen.

Ifølge stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre jobber regjeringen med en handlingsplan for å se på regelverket.

– KrF jobber også med et forslag de vil fremme for Stortinget for å endre regelverket. Noe må i alle fall gjøres. Det kan ikke være slik at vi har et regelverk og så har vi ikke et verktøy som svarer godt nok. De jentene som opplever dette må få den hjelpen i Norge som de har krav på, mener hun.

– Så her kan det komme en regelendring?

– Det skal jeg ikke se bort ifra.

– Har ikke gjort jobben sin

Ebbesen sier Leah-saken viser at politiet ikke har fulgt Stortingets retningslinjer om å prioritere menneskehandel.

– Politiet har ikke gjort jobben sin. Jeg blir opprørt når vi nok en gang får presentert historier om at politiet prioriterer de svakeste i samfunnet. Deres mulighet til å få opphold i landet er at det blir tatt ut tiltalte. Dette vet politiet og da må de ta disse sakene på alvor.

– Er politiet for dårlig til å lære av sine feil?

– Politianalysen har vist at politiet har et forbedringspotensial, det er derfor vi gjennomfører en politireform. Jeg forventer at man etter politireformen for en bedre etterforskningskapasitet hos politiet.