NRK Meny
Normal

Vil slå kloa i fastlegene

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland mener pasientene vil få et bedre tilbud dersom fastlegene blir en del av helseforetaket.

Lege, fastlege, allmennlege

UT AV KOMMUNENE:

Foto: Colourbox.com

Helse Nord-sjefen vil ha fastlegene i kommunene inn under sine vinger.

– Det ville lette innføringa av samhandlingsreformen, sier Lars Vorland, som vil overta alle fastlegene og la dem bli en del av spesialisthelsetjenesten.

Lars Vorland

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Foto: Helse Nord

Det var på en samhandlingskonferanse i regi av legeforeninga at direktøren kom med utspillet. Han vil, for å lette innføringa av samhandlingsreformen, like godt overta fastlegene og få dem inn under sine vinger.

Lars Vorland har luftet sine tanker i departementet, men han vet ikke om han får gjennomslag.

– Men det bør vurderes i tida fram til reformen skal settes i verk.

Den store samhandlingsreformen var tema da kommuneoverleger fra hele Nord-Norge møttes til konferanse i Bodø i går og i dag.

Iverksettes i 2012

Fra januar 2012 skal reformen settes ut i livet, og tida fram til da er kort.

I landsdelen er det totalt 478 fastlegehjemler, og det er disse fastlegene Vorland gjerne vil ha tak i. Kommuneoverlege Jarand Gjestland i Sørfold var ikke helt avvisende til Vorlands idé.

– Jeg ser klare fordeler med det. Det rent helsefaglige vil være en mer sammenhengende organisasjon hvor vi vil kunne få mer støtte i hverdagen når det gjelder inn- og utskriving av pasienter. Ulempene er at kommunelegene har et naturlig ståsted i den kommunale organisasjonen. Vårt arbeid består av mer enn rent pasientrettet arbeid.

- Det er forebyggende arbeid, samfunnsmedisin, tilsynsoppgaver, kommunale insitusjoner og skolehelsetjeneste. Ikke noe av dette har helseforetakene noe spesiell kompetanse på, sier Gjestland til NRK.

– Går motsatt vei

Tilstede på konferansen i Bodø, var stortingsrepresentant fra SV, Geir-Ketil Hansen, som sitter i helsekomiteen. Han har lite til overs for at Helse Nord skal bli større på bekostning av kommunene.

– Dette har jeg ingen tro på. Intensjonene med den nye reformen er å styrke kommunehelsetjenesten. Å flytte deler av kommunehelsetjenesten inn i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er å gå den motsatte veien. Men nå skal dette behandles i Stortinget, så da får vi se, sier Hansen.

I Helse Nord er de allerede godt i gang med å planlegge innføringa av den nye helsereformen. Direktørene reiser rundt og forteller hva Helse Nord tenker - mens de fleste kommuner er langt mer avventende til det som skal skje.

Tar seg til rette

Kommuneoverlege Jarand Gjestland mener Helse Nord tar seg til rette.

- Helseforetaket har så store ressurser at de kan møte enhver problemstilling mye bedre enn det kommunene kan.

Direktøren i Helse Nord, Lars Vorland, er enig i at det ikke er et likeverdig forhold mellom de to hovedsamarbeidspartnerne – kommunene på den ene sida og Helse Nord på den andre.

- Vi er jo likevel avhengig av et godt samarbeid med kommunene, og vi må tilpasse oss deres tempo. Vi prøver å være likeverdige, sier Vorland, men har forståelse for at det kan virke motsatt.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.