NRK Meny
Normal

Vil slå kloa i fastlegene

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland mener pasientene vil få et bedre tilbud dersom fastlegene blir en del av helseforetaket.

Lege, fastlege, allmennlege

UT AV KOMMUNENE:

Foto: Colourbox.com

Helse Nord-sjefen vil ha fastlegene i kommunene inn under sine vinger.

– Det ville lette innføringa av samhandlingsreformen, sier Lars Vorland, som vil overta alle fastlegene og la dem bli en del av spesialisthelsetjenesten.

Lars Vorland

Direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Foto: Helse Nord

Det var på en samhandlingskonferanse i regi av legeforeninga at direktøren kom med utspillet. Han vil, for å lette innføringa av samhandlingsreformen, like godt overta fastlegene og få dem inn under sine vinger.

Lars Vorland har luftet sine tanker i departementet, men han vet ikke om han får gjennomslag.

– Men det bør vurderes i tida fram til reformen skal settes i verk.

Den store samhandlingsreformen var tema da kommuneoverleger fra hele Nord-Norge møttes til konferanse i Bodø i går og i dag.

Iverksettes i 2012

Fra januar 2012 skal reformen settes ut i livet, og tida fram til da er kort.

I landsdelen er det totalt 478 fastlegehjemler, og det er disse fastlegene Vorland gjerne vil ha tak i. Kommuneoverlege Jarand Gjestland i Sørfold var ikke helt avvisende til Vorlands idé.

– Jeg ser klare fordeler med det. Det rent helsefaglige vil være en mer sammenhengende organisasjon hvor vi vil kunne få mer støtte i hverdagen når det gjelder inn- og utskriving av pasienter. Ulempene er at kommunelegene har et naturlig ståsted i den kommunale organisasjonen. Vårt arbeid består av mer enn rent pasientrettet arbeid.

- Det er forebyggende arbeid, samfunnsmedisin, tilsynsoppgaver, kommunale insitusjoner og skolehelsetjeneste. Ikke noe av dette har helseforetakene noe spesiell kompetanse på, sier Gjestland til NRK.

– Går motsatt vei

Tilstede på konferansen i Bodø, var stortingsrepresentant fra SV, Geir-Ketil Hansen, som sitter i helsekomiteen. Han har lite til overs for at Helse Nord skal bli større på bekostning av kommunene.

– Dette har jeg ingen tro på. Intensjonene med den nye reformen er å styrke kommunehelsetjenesten. Å flytte deler av kommunehelsetjenesten inn i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er å gå den motsatte veien. Men nå skal dette behandles i Stortinget, så da får vi se, sier Hansen.

I Helse Nord er de allerede godt i gang med å planlegge innføringa av den nye helsereformen. Direktørene reiser rundt og forteller hva Helse Nord tenker - mens de fleste kommuner er langt mer avventende til det som skal skje.

Tar seg til rette

Kommuneoverlege Jarand Gjestland mener Helse Nord tar seg til rette.

- Helseforetaket har så store ressurser at de kan møte enhver problemstilling mye bedre enn det kommunene kan.

Direktøren i Helse Nord, Lars Vorland, er enig i at det ikke er et likeverdig forhold mellom de to hovedsamarbeidspartnerne – kommunene på den ene sida og Helse Nord på den andre.

- Vi er jo likevel avhengig av et godt samarbeid med kommunene, og vi må tilpasse oss deres tempo. Vi prøver å være likeverdige, sier Vorland, men har forståelse for at det kan virke motsatt.