NRK Meny
Normal

Vil sette inn kostbare el-ferjer

Fokuset rundt miljøvennlige tiltak vokser, og nå ønsker flere å satse på elektriske ferjer. Men kostnadene er høye, samtidig som det trolig skal kuttes i flere fylkers pengekasse.

Verdas første batteriferje

I vinter ble verdens første el-ferje, Ampère, satt i drift på E39-sambandet Lavik Oppedal i Sognefjorden.

Foto: Illustrasjon: Fjellstrand

Nylig skrev NRK om Siemens og Bellonas rapport, hvor det kommer frem at 70 prosent av den norske ferjeflåten egner seg for elektrisk drift.

Innen 2020 skal det utlyses anbud for flere ferjesamband i landet. Bellona har laget en oversikt som viser hvilke sambandstrekninger som kan betjenes av en el-ferje. To av disse er i Nordland.

– Staten må hjelpe fylket

Kostnadene for å bytte ut alle ferjene i rapporten ligger på 3.5 milliarder kroner.

På grunn av de store kuttene i støtten til fylkene vil trolig Nordland få 280 millioner kroner mindre årlig fra 2019. Noe som kan bli en utfordring for det langstrakte fylket.

Fylkesråd Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap), mener det er viktig å satse på miljø.

Foto: Frank Nygård / NRK

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap), har en nullvisjon for utslipp av CO2. Men per dags dato føler ikke samferdselsrådet at fylkets økonomi er sterk nok for et miljøvennlig utskifte.

– Skal vi erstatte dagens teknologi med ny miljøvennlig teknologi er det åpenbart at økonomien må følge politikken, men kuttene regjeringen gjør i fylkesbudsjettet er kraftige, sier Olsen.

Regjeringen stiller stadig høyere miljøkrav, noe Olsen synes er positivt. Hun tror staten derfor vil hjelpe fylkene i å realisere miljøvennlige alternativer.

– Det er viktig at vi i fylkeskommunen og de statlige myndighetene er enige om at vi må tenke miljø. Når vi har denne enigheten må man ha troen på at det vil følge penger med.

Ønsker mer enn prat

Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Jøsevold mener SV ville vært en god pådriver for miljøtiltak i et fylkesråd.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Førstekandidat for SV Nordland, Marius Jøsevold, presiserer at det vil koste å bli miljøvennlig.

– Det er mulig vi må søke om videre finansiering for å gjennomføre miljø-tiltak. Men skal vi få et grønt skifte, og ikke bare prat, må vi ta ansvar nå.

Politikeren ser på Nordland som et ferjefylke, og han håper Nordland får muligheten til å gå foran som en pådriver for å få flere el-ferjesamband.

– Dagens teknologi gjør det mulig for samband under 30 minutter å bli elektrisk drevet. Hvis fylkeskommunen setter inn el-ferjer, utfordrer man næringslivet innen teknologi og industri til å jobbe for å utvikle enda bedre løsninger, sier Jøsevold.

– «Galleri-politikk» hjelper ingen

Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

Gruppeleder for FrP, Dagfinn Olsen, er i utgangspunktet positiv til el-ferjer, men presiserer at om man vil ha ren luft må man betale for det.

Foto: Torbjørn Brovold/NRK

Gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen, forteller at kommunalkomiteen jobber for å endre vedtaket som skal kutte fylket økonomisk.

Politikeren presiserer også at hvis det vil bli en millionreduksjon i fremtiden, er det opp til fylkeskommunen å prioritere.

– Får vi millionreduksjonen i fremtiden, som forresten ble laget under rødgrønn regjering og vedtatt nå av de blå, må fylkene ta innover seg den virkelige verden og prioritere etter det.

Olsen stiller seg uforstående til at klimaplaner blir vedtatt i fylker med dårlig råd.

– Når man vedtar klimaplaner i en fylkeskommune må man tenke igjennom hvilke konsekvenser det vil få. Det har ikke Nordland fylkeskommune gjort, sier Olsen.