NRK Meny
Normal

Vil pålegge Avinor å rydde opp giftige stoffer som kan skade dyr og mennesker

Miljødirektoratet varsler i dag at Avinor vil bli pålagt å rydde opp i grunnen på Evenes lufthavn. Flere pålegg til andre lufthavner kan komme.

Evenes lufthavn

Evenes lufthavn befinner seg midt mellom Kjerkvatnet og Nautå naturreservat.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Nyheten fremkommer på Miljødirektoratets nettsider i dag.

NRK har ved tidligere anledninger omtalt situasjonen på Evenes, som ifølge direktoratet er blant de mest forurensede lufthavnene i landet.

Det er PFOS det er snakk om. En skummel miljøgift som kan gi kreft, fosterskader og utviklingsforstyrrelser. Dette ble tidligere brukt i brannskum for slukking av oljebranner og til brannøvelser ved lufthavnene.

Undersøkelser har vist at fisk i de nærliggende vannsystemene er sterkt påvirket av avrenning av PFOS, kan man lese i et brev fra direktoratet.

– Å starte oppryddingen og stanse videre utlekking til grunn og tilgrensende innsjøer har høy prioritet. Derfor varsler vi nå Avinor om at de får et pålegg om å gjennomføre oppryddingstiltak, sier direktør Ellen Hambro.

– Vil ta lang tid

Seksjonsleder Thomas Hartnik i Miljødirektoratet forteller at varselet kommer i etterkant av en tiltaksrapport som Avinor utarbeidet i 2015.

Thomas Hartnik

– Vi er fornøyd med at Avinor har tatt tak i problemet, sier Hartnik.

Foto: Hanna Huglen Revheim/NRK

I første omgang er det snakk om å rense avrenning fra flyplassen, og dette vil foregå over lang tid – potensielt over mange tiår, forklarer Hartnik.

– Man går ut fra at det slippes ut rundt 1,2 kilo PFOS fra flyplassen til vassdragene rundt per år. Den mengden kan utgjøre et ganske stort skadepotensial, for PFOS er farlig selv ved svært lave konsentrasjoner.

– Det som er spesielt med Evenes er at man her har et verdifullt natur- og fugleliv som man ønsker å beskytte.

Vil ikke kommentere

NRK har vært i kontakt med Avinor med spørsmål om hva som har blitt gjort for å rydde opp i det tidligere lufthavnsjef Eirik Bergstedt har omtalt som «gamle synder».

Nåværende lufthavnsjef Anne Britt Bekken vil ikke kommentere saken. Hun bekrefter å ha mottatt varslet fra Miljødirektoratet, og at de har fått seks uker på å svare.

Per-Erik Schulze, marinbiolog i Naturvernforbundet

– Stoffet er i en særstilling når det gjelder farlige kjemikalier i norsk natur ved at det overskrider alt av trygge grenser idet man nærmer deg en kilde som en lufthavn, sier Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Heller ikke Avinor sentralt ønsker si noe nå.

– Når Avinor først begynte med grunnundersøkelser og oppdaget PFOS, så har de gjort en kjempejobb med å kartlegge situasjonen og fase ut bruken, sier Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

– Men det vi har vært litt frustrert over er at fokuset har vært kartlegging og overvåking og ikke på å beskytte natur og mennesker rundt disse stedene, fortsetter han.

Stort problem

Situasjonen for Evenes er ikke unik.

Miljøundersøkelser som Avinor har gjennomført rundt brannøvingsfeltene ved 43 flyplasser har vist at grunnen er forurenset på de fleste av disse.

– Dette er et problem i hele verden. Det er snakk om giftige og farlige mengder som ligger ute i naturen vår, sier Schulze.

Hartnik i Miljødirektoratet forteller at de ser på flere andre flyplasser, og at det kan komme nye pålegg etter hvert.