NRK Meny
Normal

Helsetilsynet vil overvåke små fødeavdelinger

Statens Helsetilsyn varsler flere tilsyn på små fødeavdelinger for å finne ut om de har et forsvarlig tilbud.

Fødeavdelinga i Narvik

FLERE KONTROLLER: Statens Helsetilsyn vil følge nærmere med på driften ved norske sykehus.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Forrige uke slo helsetilsynet alarm overfor Narvik sykehus, som må sende alle riskofødende til Tromsø. Bakgrunnen var at Helsetilsynet hadde varslet pålegg fordi bemanninga ved fødeavdelinga var for lav.

Nå vil Helsetilsynet skjerpe kontrollen også ved andre småsykehus. Formålet er å se i hvilken grad driften er forsvarlig.

Vil ha mer kvalitet

– I den grad vi blir kjent med at andre små sykehus heller ikke har tilstrekkelig bemanning, vil vi følge det opp, sier fungerende avdelingsdirektør i

Christine Bussoli med sin lille datter Celine

MÅ TIL TROMSØ: Christine Bussoli med datteren. Når barn nummer to kommer må hun reise hjemmefra og til Tromsø for å føde.

Foto: Privat

Helsetilsynet, Bjørn Jamtli.

Dermed kan små fødeavdelinger over hele landet vente seg flere tilsyn og strengere overvåking. Bakgrunnen er at nye nasjonale krav til fødeomsorgen legger mer vekt på kvalitet. Det betyr blant annet det må være tilstrekkelig bemanning ved sykehusene.

Slik er ikke situasjonen i Narvik i sommer og derfor blir alle risikofødende sendt til Universitetssykehuset i Tromsø. På den måten blir tilbudet kraftig redusert.

Flere kontroller

Jamtli uttalte at han var skuffet da det ble kjent at Narvik hadde for lav bemanning.

– Denne uken er det f.eks en lege som har kontinuerlig vakt i fem døgn, sa han den gang.

Jamtli sier de foreløpig ikke har sett noen sykehus hvor situasjonen er den samme som i Narvik.

Bjørn Jamtli, seniorrådgiver i Statens Helsetilsyn

FØLGER MED: Bjørn Jamtli, fungerende avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn, bekrefter at de vil iverksette tiltak for å håndheve de nye kvalitetskravene ved norske sykehus.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Nei, pr. dags dato har vi ikke opplysninger om de samme bemanningsproblemene som ved Narvik sykehus, men det er noe vi følger med på fortløpende.

Det betyr altså at Helsetilsynet vil håndheve de nye, nasjonale kravene?

Det er helt riktig, bekrefter Jamtli.

Statens helsetilsyn

HÅNDHEVER: Statens Helsetilsyn vil følge nærmere med på driften ved norske sykehus etter de nye innskjerpelsene når det gjelder antall leger på jobb.

Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Sliter med å få tak i nok fødselsleger

Helsestilsynet understreker at det er det enkelte helseforetak som skal sørge for at fødetilbudet ved sykehusene til enhver tid er forsvarlig ut fra kravene som stilles.

I Nord-Norger er det flere fødeavdelinger enn Narvik som sliter med å få tak i nok fødselsleger.

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Bjørn Fanghol, sier han likevel tror at alt er som det skal.

– De andre foretakene er informert om situasjonen i Narvik og gjør sine vurderinger i forhold til det. Når de så opprettholder tilbudet slik det er,så er det et forsvarlig tilbud, sier Kaldhol.

Video DRIVER UFORSVARLIG

DRIVER UFORSVARLIG