Vil oljebore fra Røst og 50 kilometer ut i Lofoten

En ny rapport foreslår at man kan oljebore fra land i Lofoten og Vesterålen, og dermed unngå å komme i konflikt med fiskeriene. Men Folkeaksjonen er skeptisk.

Haukugler i Lofoten

Med i underkant av 550 innbyggere er Røst kommune ytterst i Lofoten fylkets minste i utstrekning, og tredje minste i folketall.

Foto: Jon Olav Larsen

Illustrasjon

I rapporten foreslås det å eksportere gass tilbake til en gassledning i vest, og føre olje/kondensat i rør til Saura.

Foto: Skjermdump

En ny rapport som Multiconsult har utarbeidet på vegne av Saura AS viser hvordan man teknisk sett kan utvinne ressursene i Lofoten og Vesterålen, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Bakgrunnen er et oppdrag der Multiconsult har blitt bedt om å gjøre en overordnet vurdering med tanke på å plassere et boreanlegg på Røst for så å bore horisontalt ut til reservoarene nær kysten.

Røst er gunstig plassert, og tanken er å eksportere gass tilbake via en hovedgasslinje i vest, og føre olje/kondensat i rør til Saura, sør for Bodø.

– Alternativt til boreanlegg på Røst, kan boreanlegg plasseres på grunner eller kunstig anlagte øyer. Dette er kjent teknologi som er benyttet internasjonalt, heter det i rapporten.

– Ivaretar fiskerne

Gunnar Skjellvik i Saura AS

Daglig leder Gunnar T. Skjelvik i Saura AS.

Foto: Privat

Daglig leder Gunnar T. Skjelvik i Saura AS forteller at de i ett års tid har jobbet sammen med Mo Industripark for å lage et forslag til løsning dersom man velger å åpne områdene man kaller Nordland VI og Nordland VII – også kjent som Lofoten Vesterålen og Senja.

– Vi har hatt fokus på å utarbeide et forslag til hvordan dette kan gjøres rent teknisk, samtidig som man ivaretar lokalsamfunn og fiskere, sier Skjelvik til NRK.

– Hva viser rapporten?

– Rapporten viser at det foregår en rivende teknologisk utvikling på dette feltet, og at man om ikke mange år kan bore fra land i store deler av feltene i Vesterålen og Lofoten.

Teknisk mulig

Ved å bore fra land kommer man ikke i konflikt med fiskeriene. Der det ikke er mulig med boring fra land, foreslås det bunninstallasjoner som er overfiskbare, forklarer Skjelvik.

Han mener det er fullt mulig å plassere et anlegg på Røst og bore 50 kilometer ut i Lofoten.

– Så snart de tekniske utfordringen er løst, så er det knapt begrensninger på hvor langt ut man kan gå.

Skeptisk

Bente Kristine Lorentzen, Folkeaksjonen

Leder Bente Kristine Lorentzen i Folkeaksjonen.

Leder Bente Kristine Lorentzen i Folkeaksjonen er imidlertid skeptisk.

– Uansett hvilken retning Saura forestiller seg at det skal bores i, vil det være like uforsvarlig å åpne det mest verdifulle havområdet vi har for oljeboring. Alle miljøfaglige råd og alle som har kunnskap om hvor viktig fiskeressursene er, fraråder oljeboring her, sier Lorentzen til NRK.

Nestleder Wenche Cumming mener man også bør se ting i et større perspektiv.

– Dette handler også om klimagassutslipp, og at vi må over til mer fornybare energikilder. Hvis vi ikke demper utslippene av co₂, vil også det få dramatiske konsekvenser for havområdene våre.