NRK Meny
Normal

Her kan leien bli satt opp med 2000 prosent

Statskog mener Avinor betaler for lite i leie for flyplasseiendommen ved Mo i Rana. Nå møtes partene i retten.

Røssvoll flyplass, Mo i Rana

MØTES I RETTEN: Statskog ønsker å øke leieprisen fra i overkant av 28 000 kroner i dag til over 635 000 kroner. Det liker ikke Avinor, og i august møtes partene til en ny runde i retten.

Foto: Avinor

Bjørn Terje Smistad

FOR LAV VURDERING: – Vi mener tingretten har lagt en for lav verdivurdering til grunn. Derfor har vi anket saken til lagmannsretten, sier konsernadvokat i Statskog, Bjørn Terje Smistad.

Foto: Statskog

– Siden flyplassen ble etablert på Røssvoll har det skjedd en betydelig utvikling av området rundt, det vi kaller samfunnsskapt verdistigning, sier Statskog ved advokat Bjørn Terje Smistad til NRK.

Siden 2009 har Statskog vært i konflikt med Avinor angående økning i leien av flyplasseiendommen i Mo i Rana.

Statskog, som er grunneier, ønsker en økning på over 2000 prosent – fra i overkant av 28 000 kroner i dag til over 635 000 kroner. Det var Avinor uenig i, og i fjor gikk partene til retten.

Da Statskog ikke vant frem i første rettsinstans, har det statseide selskapet nå anket dommen til lagmannsretten.

– Vi mener tingretten har lagt en for lav verdivurdering til grunn. Derfor har vi anket saken til lagmannsretten, sier Smistad videre.

– Har innhentet takst

Det var tilbake i 1968 det først ble inngått avtale om leie av eiendommen, hvor flyplassen på Mo i Rana nå ligger. Avtalen ble den gang inngått mellom Rana kommune og Statskog.

Eiendommen er på 260 dekar, og leiekontrakten ble siden overført fra Rana kommune til Avinor.

Takstmennene har kommet til vesentlig høyere verdier.

Bjørn Terje Smistad

Leien har blitt regulert i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen, kommer det fram i papirene fra Rana tingrett. I 2008 varslet Statskog en vesentlig forhøyelse av leien. I brevet fra desember 2009 ønsket Statskog 635 182 i leie per år – en prisøkning som advokat Bjørn Terje Smistad mener kan forsvares.

– Det er et veldig stort hopp, ja. Men det har sammenheng med den utviklingen av tomteverdier som har skjedd i tiden siden kontrakten ble inngått. Og den ble inngått for ganske mange år siden.

Smistad forteller videre at de har hentet inn takster fra flere uavhengige takseringsfirma.

– Vi har også innhentet ny takst nå i forbindelse med at saken skal opp for lagmannsretten. Takstmennene har kommet til vesentlig høyere verdier enn det tingretten har lagt til grunn i sin dom.

– Kan få betydning for andre saker

Forut for rettsaken hadde Statskog foreslått et forlik på en lavere sum, uten at dette førte fram.

– Når det viste seg å ikke la seg gjøre, så synes vi at det er greit å la en uavhengig tredjepart få vurdere saken. Når vi nå har anket saken til lagmannsretten, er det fordi vi mener tingretten har brukt feil prinsipper ved fastsettelse av verdien. Nå ønsker vi å få lagmannsretten til å vurdere disse spørsmålene på nytt, sier Smistad.

Utfallet i lagmannsretten kan få innvirkning på leien av flere tomter som Statskog eier.

– Prinsippene som lagmannsretten legger til grunn har betydning med tanke på å få fastlagt prinsipper. Det får betydning for andre saker, spesielt når det gjelder offentlige formål, som her, avslutter advokat Smistad.

Avinor ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK, men argumenterer i rettspapirene at eiendommen umulig kan ha den markedsverdien som Statskog hevder.

Partene møtes i Hålogaland lagmannsrett 19. august.