Hopp til innhold

Vil nekte folk om bord i fly

Ikke hvem som helst bør få lov å slippes opp i lufta, mener Widerøe.

Ill.foto: Sikkerhetskontrollen Gardermoen
Foto: Gøril Huse / Scanpix

Widerøe-sjef Per Arne Watle går nå inn for strengere passasjerregler på lufthavnene.

Han mener flyselskapene må få kunne å nekte enkeltpersoner å fly, dersom de har til hensikt å gjøre skade på andre i lufta. 

- Det kan være folk som har til hensikt å begå terrorhandlinger. Jeg synes også at man ikke skal la psykiatriske pasienter som trenger det, ikke reise uten følge. Det har forekommet, og bør ikke forekomme, sier Per Arne Watle.

- Hva med Brahim Bouteraa som prøvde å styrte et Kato Air-fly, er han eksempel som en av de som ikke bør få lov å komme opp i lufta igjen?

- I ettertid kan den fasiten synes veldig enkel. Utover det vil jeg ikke kommentere enkeltsaker.

Komplisert affære

 Ifølge Widerøe-sjefen er det teknisk enkelt å gjennomføre strengere identitetskontroller, der blant anna id-kort, fingeravtrykk og øyeskanning brukes. Og for å luke ut potensielt farlige personer, må nok informasjon fra flere personregistre kombineres, tror Watle.

Men ikke alle setter pris på Widerøe-sjefen sitt utspill.

 - Jeg synes dette blir feil, sier leder av Mental helse Nordland, Karsten Hansen. Han liker ikke at folk med psykiske lidelser pekes ut som tikkende bomber.

- Jeg tror de bør sette seg bedre inn i hva psykiske lidelser egentlig er. Det er klart det finnes flere kategorier innen psykiatri, og det finnes nok de som er aggressive. Men de reiser ikke alene på fly, de har med seg ledsager, påpeker Hansen.