Vil nedkjempe lakseparasitt

Regjeringa vil bruke 35,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til nedkjemping av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 

Det betyr at de planlagte rotenon­behandlingene av Vefsnavassdraget og vassdrag i Lærdalsregionen i 2012 nå er sikret.

Vefsna er det siste store vasdraget i Nordland der villaksen er angrepet av parasitten.

- Målet er at disse viktige lakseelvene skal bli friskmeldt om noen år, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.