Vil fortsatt legge ned traumeenheten

Helse Nord-direktør Lars Vorland går nok en gang inn for nedleggelse av traumeenheten ved Nordlandssykehuset.

Styremøte i Helse Nord

Direktør Lars Vorland i Helse Nord og styreleder Bjørn Kaldhol (t.h) under forrige styremøte. Der ble behandlingen av saken utsatt i siste liten.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Direktøren mener pasientene i stedet skal behandles ved distriktspsykiatriske senter (DPS). Det er den samme beslutningen som Vorland kom fram til i forkant av Helse Nords styremøte for en måned siden.

Flertallet i styret vedtok imidlertid å utsette behandlingen av saken, etter at nye sakspapirer og saksframlegg ble lagt fram i siste liten.

– DPS-ene behandler i dag de aller fleste pasienter med psykiske traumer. For å sikre et likeverdig og best mulig behandlingstilbud til mange, ser jeg, ut fra de faglige råd jeg har fått, at vi bør utvikle behandlingstilbudet i DPS-ene. Det vil sikre at disse pasientene får en god behandling, sier Vorland i kveld i en pressemelding.

Traumeenheten er et tilbud til personer som har opplevd vold, overgrep, omsorgssvikt og tortur – og er ett av tre spesialiserte sentre i landet.

Omstridt nedleggelse

Nordlandssykehuset vedtok i november i fjor å legge ned avdelingen i Bodø, som følge av nasjonale og regionale føringer.

Pasientene skulle i stedet få behandling ved distriktspsykiatriske sentre ute i kommunene.

Mange reagerte kraftig på vedtaket og Helse Nord satte midlertidig foten ned, og ba om en grundig vurdering av saken.

– Vektlegger faglige råd

Men nå anbefaler Vorland igjen at styret i Helse Nord legger ned traumebehandlingen ved Nordlandssykehuset.

– Vi har mottatt mange gode innspill i utredningen. Forkjempere for traumeenheten, både fagfolk og pasienter, hadde ønsket et annet utfall enn det jeg foreslår. I denne saken finnes det faglige råd, både nasjonalt og regionalt, som jeg velger å vektlegge i mitt forslag til styret, sier Vorland.

Saken behandles på nytt når styret i Helse Nord møtes tirsdag 29. april.

Et hundretalls personer demonstrerte onsdag i Bodø for å beholde det spesialiserte tilbudet til traumepasienter.