Vil legge ned distriktspsykiatrien

Legeforeningene i Nord-Norge vil legge ned noen av de 14 distriktspsykiatriske sentrene i landsdelen.

Lei seg

FÅR IKKE HJELP: Det er for få fagfolk i landsdelen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det er for få spesialister innen psykiatri, og DPS-modellen med mange små behandlingsenheter er derfor feilslått, sier lederen i regionsutvalget i Legeforeningen, Kirsten Toft.

- Vi ser for oss mer sentraliserte enheter med et mer robust fagmiljø, sier Toft.

- Helgeland bør ha ett senter

Det er samarbeidsorganet for legeforeningene i de tre nord-norske fylkene som nå slår alarm. Psykiatritilbudet er så varierende og mangelfullt at de nå vil legge ned mange av de 14 distriktspsykiatriske sentrene i landsdelen.
Helgeland med sine 75 tusen innbyggere trenger ikke fire DPS-er som idag, mener Toft:

- Uten at vi har diskutert det konkret, tror jeg at ett senter på Helgeland vil være mest realistisk, med bevegelige team som vil ta seg av hele området.

Stor mangel på fagfolk


De distriktspsykiatriske sentrene er bygd opp etterhvert som de store institusjonene er bygd ned. Problemet er at flere av DPS-ene i nord mangler spesialister, og de har hellere ikke et akutttilbud døgnet rundt. Mange fastleger synes rett og slett ikke det er vits i å henvise pasientene dit.

Kommuneoverlege Sinne Moe på Vega kjenner problemet med DPSer som ikke fungerer på kroppen. Ofte må hun som fastlege behandle pasienter som burde hatt spesialisthjelp.

- Det er et stort ansvar å bære, når jeg ikke er utdannet i psykiatri. Hvis jeg f.eks treffer barn som driver med selvskading, burde de ha anledning til å se en psykolog.