Vil lagre torsken levende

I framtiden kan det bli slutt på å sette kniven i fisken når den kommer over båtripa.

Oppdrettstorsk

Om noen år kan det bli vanlig at torsk tas levende til land og settes i merder.

Foto: NRK

Det kan nemlig øke verdien av fiskeressursene betydelig, viser ny forskning.

Om noen år kan det bli vanlig at torsk tas levende til land og settes i merder.

Det har en rekke fordeler. Blant annet vil en slippe store svingninger i tilførselen av villfisk gjennom året, noe som for eksempel skyldes dårlig vær, eller at fisken legger ut på sesongmessige vandringer.

Det skriver forskningsfirmaet Nofima Marin på sine nettsider.

Torsk hele året

Med et lager av levende fisk er det ingen fare for stopp i leveransene til butikker og kunder. Kvaliteten kan holdes på topp hele året.

Levendelagring gjør det også mulig å fôre opp fisken, og på den måten øke verdien betydelig. En torsk kan fordoble vekten i løpet av et halvt år.

Noen fiskere har allerede begynt å frakte fisken levende til land, men fortsatt er det mindre enn én prosent av den årlige norske torskekvoten som tas levende inn.

På nettsidene til Nofima Marin kan du se forskere ved Nofima som er med i oppstarten av forsøk som skal gjøre det mer attraktivt å levendelagre og fôre opp fisken.