Vil lage havdrone-base på Andøya

Andøya kan bli et nav for havdroner som samler inn informasjon om raudåte og krill. Det skriver Fiskeribladet. Sammen med Andøya Space Center ønsker forskningsselskapet Akvaplan- niva å etablere en teknisk base for avanserte havgående forskningsdroner på Andøya. Etter sommeren vil aktørene starte med et forprosjekt.

Andfjord
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK