Vil kurse asylsøkere for å unngå vold

Nå skal UDI kurse asylsøkere for å få bukt med voldsproblematikken. – Vi må selvfølgelig trå varsomt, sier UDI.

Asylmottaket i Svolvær

Voldskursene kan bli obligatoriske på sikt, og da kan også asylmottaket i Svolvær måtte sende sine medarbeidere på kurs.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker å holde kurs blant asylsøkere for å forhindre vold og voldtekt. Derfor inviterer de nå ansatte ved asylmottak i hele Norge til å få opplæring på temaet.

Selv om det kun er denne gruppen som får tilbudet, avviser leder Jan Olav Fjelldal ved Bodø mottakssenter at det er stigmatiserende.

– Innenfor den norske helse- og sosialomsorgen får jo alle andre mye av den samme opplæringen, sier han.

– Dialogen er viktig

Fjelldal mener at kurstilbudet kan bidra til å bygge et viktig fundament i mottakene, og han ser behovet.

– Nå vil jeg jo understreke at vi ikke opplever vold og overgrep her på vårt mottak. Men jeg tror det er lurt å ha et redskap i bunnen som kan brukes i flere sammenhenger, sier han.

Han understreker at dialogen mellom asylsøkerne og de ansatte er noe av det viktigste i mottakene. Derfor tror han ikke asylsøkerne selv vil oppleve det som stigmatiserende å bli kurset til å unngå vold og voldtekt.

– I UDI jobbes det dessuten intenst med kompetanseheving blant både ansatte og beboere, og forebygging er den viktigste jobben som gjøres. Så jeg tror dette skal gå bra, sier Fjelldal.

Tror det kan få ned volden på gata

Marit Sjaastad

Avdelingsdirektør Marit Sjaastad i UDI tror kursene kan få ned antallet voldssaker, også på gata.

Foto: Nora Lie

Kursene skal i hovedsak rette seg mot asylmottak og asylsøkere. Likevel tror avdelingsdirektør Marit Sjaastad i UDI at kursene kan få ned antallet voldssaker og voldtektssaker også ute på gata.

– Det handler jo også om å kunne gripe inn og se når noe utvikler seg i feil retning og ha kunnskaper om hva som er riktige måter å endre det på, sier Sjaastad.

Kan bli obligatorisk på sikt

UDI vil nå gå i gang med noen kurs, der interesserte asylmottak kan sende noen ansatte. På sikt kan imidlertid situasjonen bli annerledes.

– Vi vil gjøre vurderinger underveis og finne ut som vi ønsker at dette skal være en frivillig løsning eller om det på sikt blir noe som alle asylmottakene skal være med på, sier Sjaastad.

– Må trå varsomt

Hun er klar over at et slikt kurs kan virke støtende for asylsøkere. Likevel tror hun tilbudet blir tatt godt imot.

– Vi må selvfølgelig trå varsomt, slik at dette kurset ikke virker støtende på noen. Vi ønsker jo å få fram at det ikke er noe likhetstegn mellom asylsøkere og voldsutøvere. Men de kursene vi allerede har hatt, har blitt tatt godt imot av asylsøkere, sier hun.